Very able

Legal 500 (2018)
Andraž Jadek je partner in namestnik vodje enote transakcij v Odvetniški pisarni Jadek & Pensa. Specializiran je za M&A in druge poslovne transakcije, korporacijska in finančna prestrukturiranja, bančne posle ter korporacijsko in energetsko pravo. Svetuje tudi skladom tveganega kapitala ter zagonskim podjetjem in podjetnikom. Sodeloval je pri zahtevnih transakcijah in prestrukturiranjih ter sindiciranem kreditiranju domačih in tujih sistemov ter družb. Andraž je magister korporacijskega prava z Univerze New York in je od leta 2013 član odvetniške zbornice Slovenije in zbornice zvezne države New York, ZDA. Mednarodni pravni direktoriji ga uvrščajo med priznane slovenske odvetnike na področju M&A, bančništva in trgov kapitala.
 • Magister pravnih znanosti, New York University School of Law (LL.M. in Corporations Law, 2012)
 • Diploma Pravne fakultete v Ljubljani (2008), cum laude
angleški, nemški, hrvaški, španski
 • Pripravnik in odvetniški kandidat v Jadek & Pensa (2008 — 2011)
 • Pripravnik na Višjem sodišču v Ljubljani (2009 – 2010)
 • Pripravnik v odvetniški pisarni Dorda Brugger Jordis na Dunaju (2010)
 • Praksa v New Yorku na področju prava tveganega kapitala (2012 – 2013)
 • Odvetnik v odvetniški pisarni Jadek & Pensa (2013 dalje)
 • Partner v odvetniški pisarni Jadek & Pensa (od leta 2015)
 • Član Odvetniške Zbornice Slovenije
 • Član New York State Bar
 • Član New York City Bar Association
 • Vpliv družbenikov na poslovodenje v d. o. o., Podjetje in delo, 2011
 • Prepoved vračila vložkov in fiktivni posli, Pravna Praksa, 2011
 • ECN Review of Crowdfunding Regulation (poglavje o Sloveniji), European Crowdfunding Network, Belgium, 2013, 2015, 2017
 • Study on the Application of the Cross-Border Mergers Directive (poglavje o Sloveniji), Thomas Biermeyer, European Commission, 2013
 • Prispevek k 2. izdaji Capital Markets, Derivatives and the Law, A. Rechtschaffen, Oxford University Press, 2014
 • The International Comparative Legal Guide to: Lending & Secured Finance 2018, 6th Edition (poglavje o Sloveniji), Global Legal Group, Združeno kraljestvo, 2018
 • Renewable Energy in the Member States of the EU, Volume III, 2nd Edition (poglavje o Sloveniji), Claeys & Casteels, Nizozemska, 2018