Borut Leskovec

Status

Starejši odvetnik

Borut Leskovec je starejši odvetnik in član enote za reševanje sporov. Strankam svetuje in jih zastopa tudi v najzahtevnejših gospodarskih sporih ter deluje na področju obligacijskega, korporacijskega, stvarnega, civilnega in insolvenčnega prava. V pisarni je specializiran za področje javnih naročil. Ima večletne izkušnje s področja reševanja kompleksnih delničarskih in družbeniških razmerij ter pravne podpore pri upravljanju s premoženjem. Usmerjen je v konstruktivno reševanje sporov ter iskanje dolgoročno najboljših rešitev za stranko.

Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani (2009)

angleški, nemški, srbski, hrvaški
  • Odvetnik v odvetniški pisarni Jadek & Pensa (od 2014)
  • Odvetniški kandidat v odvetniški pisarni Jadek & Pensa (2013–2014)
  • Odvetniški pripravnik v odvetniški pisarni Jadek Pensa (2010–2013)
  • Sodniški pripravnik na Višjem sodišču v Ljubljani (2010)
  • Odvetniška zbornica Slovenije (od 2014)
  • Doing Business 2014: Smarter Regulations for Small and Medium-Size Enterprises, Protecting Investors; Getting Credit — Legal Rights Survey, the World Bank, the International Finance Corporation (soavtor, prispevek o Sloveniji, 2013)
  • »Sistem za ocenjevanje bonitete«. Bančni vestnik: revija za denarništvo in bančništvo, letnik 59, št. 3 (marec 2010), str. 32-37 (članek)