Področje dela

Prevzemi in združitve

Področje prevzemov in združitev (M&A – Mergers & Acquisitions) je v zadnjem desetletju naredilo velik korak naprej.

Izrazito je napredovalo področje urejanja pogodbenih in drugih razmerij med udeleženci M&A transakcij. Z dolgoletnim sodelovanjem pri največjih in najkompleksnejših transakcijah (neprekinjeno že od devetdesetih let prejšnjega stoletja) smo pridobili bogate izkušnje in znanja tako glede pravnih rešitev, ki so ustrezne in dobre, pa tudi glede tistih, ki to niso. Znamo se osredotočiti na vprašanja, ki so pomembna, in poiskati poti, ki pomenijo dodano vrednost za vse udeležence transakcije; brez tega transakcij danes ni.

Spreminja se tudi praksa glede skrbnih pregledov (due diligence). Ti so bili včasih zelo podrobni, poročila pa deskriptivna in obsežna. Danes ni več tako. V odvetniški pisarni Jadek & Pensa veliko pozornosti in truda namenjamo racionalizaciji skrbnih pregledov, tudi s pomočjo računalniških algoritmov, ki avtomatizirajo preglede, kjer je to mogoče. Skrbne preglede usmerjamo v področja, za katera na podlagi bogatih izkušenj vemo, da so za stranko pomembna, in vselej zmanjšujemo čas ter strošek, ki ga predstavlja skrbni pregled.

M&A vidimo kot iskanje skupnega dobrega, kompromisa in dogovora, ne kot adversarni postopek. Naše izkušnje nam omogočajo, da vidimo transakcijo skozi oči sogovornika, naše pravno znanje pa iskanje rešitev, ki omogočajo, da se ekonomski interesi transakcije realizirajo brez zapletov.

Kontaktne osebe