Področje dela

Insolvenčno pravo in prestrukturiranja

Pri insolvenčnem pravu in prestrukturiranjih gre za področje, pri katerem zgolj pravno znanje, tj. poznavanje pravil, ki urejajo področje, ne zadostuje za pripravo dobrih pravnih rešitev. Čeprav so že pravna pravila sama izredno kompleksna in obsežna, so ta v resnici samo ogrodje, v okviru katerega je potrebno celovito razumevanje ekonomskih odnosov med različnimi deležniki in vsebinska obravnava vprašanj, da je pravila mogoče pravilno razumeti in uporabiti.

Nujno je razumeti logiko in pravila računovodenja, vrednotenja, poslovanja in finančne stroke. Prav tako je treba razumeti bančno regulativo ter ustroj finančnih organizacij in velikih poslovnih sistemov, kar vse narekuje ravnanje najpomembnejših deležnikov v pogojih insolvence – velikih upnikov in dolžnikov.

V naši pisarni se z insolvenčnim pravom in prestrukturiranji ukvarjamo na najvišjem nivoju. Svetovali smo pri največjih prestrukturiranjih slovenskih in regionalnih sistemov ter pri pripravi zakonodaje, ki služi kot podlaga za preventivno prestrukturiranje (ZFPPIPP-F). Na tem področju svetujemo največjim slovenskim upnikom, dolžnikom, lastnikom in kupcem tako upniških kot lastniških pozicij. Oblikujemo rešitve za nastale položaje in iščemo poti, ki omogočajo razplet ali nov začetek v težkih pogojih, ki jih predstavljata okolje insolvence in pravni okvir, ki jo ureja. Sodelujemo tudi v strokovnih razpravah s področja insolvenčnega prava in prestrukturiranj.

One of the best firms for corporate, competition and insolvency law.

Legal 500 (2017)

Kontaktne osebe