Področje dela

Nepremičnine, gradbeništvo in infrastruktura

Nepremičninski posli ter projekti gradnje novih objektov in infrastrukture so pogosto med večjimi in zahtevnejšimi. Imamo obsežna znanja in izkušnje na tem področju, saj je naša pisarna bodisi prodajalcem bodisi kupcem svetovala pri nekaterih največjih nepremičninskih transakcijah ter gradbenih in infrastrukturnih projektih v Sloveniji.

Naša pisarna na področju nepremičninskih poslov nudi celoten spekter storitev, od skrbnega pregleda do priprave pogodb in izvedbe ter zaključka posla. Razvili smo lastna računalniška orodja, ki nam pri skrbnem pregledu omogočajo avtomatizirano pregledovanje in analiziranje podatkov, s čimer prihranimo dragocen čas in učinkovito nižamo stroške našim strankam. Hkrati lahko s tem inovativnim pristopom uspešno odgovorimo na zahteve trga glede predvidljive višine našega honorarja pri opravljanju skrbnih pregledov.

Pri gradbenih, pa tudi pri arhitekturnih in projektantskih pogodbah svetujemo tako naročnikom kot izvajalcem. Naše izkušnje in razumevanje teh strokovnih področij nam dajejo dobro podlago za kakovostno pravno svetovanje, ki upošteva tudi posebnosti posameznega področja. Zavedamo se, da pogodbe s področja gradbeništva spadajo med bolj zapletene pravne posle, pri katerih je zelo pomembno, da tako naročnik kot tudi izvajalec že na začetku pravilno in natančno določita njune medsebojne pravice in obveznosti. Le tako se lahko izognemo negotovim in potencialno spornim situacijam, ki nastanejo med gradnjo ali v zvezi z njo.

Strankam svetujemo in jih zastopamo tudi v zvezi z upravljanjem nepremičnin.

These lawyers were really on top of the transaction. We were grateful that they kept an eye on every single element so we didn’t have to.

Chambers Europe (2016)

Kontaktne osebe