Gregor Kovačič

Status

Odvetniški kandidat

Gregor Kovačič je član enote za reševanje sporov in ima izkušnje zastopanjem strank v kompleksnih gospodarskih sporih, izvršilnih, upravnih in drugih postopkih. Gregor svetuje domačim in tujim strankam na področju delovnega prava. V zvezi z delovnopravnimi aspekti strankam svetuje tudi v postopkih prevzemov in združitev.
  • Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani, diplomiral »cum laude« (2013)
  • Pravna fakulteta Univerze v Zürichu, Erasmus izmenjava (2012/2013)
angleški
  • Odvetniški kandidat v Odvetniški pisarni Jadek & Pensa (od 2016)
  • Sodniški pripravnik na Višjem sodišču v Ljubljani (2015)
  • Odvetniški pripravnik v Odvetniški pisarni Jadek & Pensa (2013–2016)
  • Čezmejni primer pri Uredbi o evropskem nalogu za zamrznitev bančnih računov, Pravna praksa št. 17/2011