Eva Milošič

Status

Odvetniška pripravnica

Eva Milošič se je odvetniški pisarni Jadek & Pensa kot odvetniška pripravnica pridružila septembra 2021. Pred tem si je izkušnje nabirala najprej v manjši, kasneje pa tudi v večji slovenski odvetniški pisarni, kjer je delala zlasti na področjih reševanja ter preprečevanja sporov, konkurenčnega prava in prava intelektualne lastnine. Tekom študija se je udeležila in prejela odlike na različnih pravnih tekmovanjih, med katerimi velja izpostaviti mednarodno tekmovanje Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot iz znanja gospodarske arbitraže.
  • Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani, magistrica prava (2021)
  • Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani, diplomirana pravnica (2020)
angleški, španski
  • Pripravnica v večji slovenski odvetniški pisarni (2021)
  • Pripravnica v manjši slovenski odvetniški pisarni (2019)