Področje dela

Komercialne pogodbe

Strankam nudimo pravne storitve v zvezi z vsemi komercialnimi razmerji, v katera vstopajo. Med drugim jim svetujemo v postopkih pogajanj v zvezi s komercialnimi pogodbami ter pri pripravi osnutkov in podpisnih verzij pogodb ter splošnih pogojev. Strankam svetujemo tudi med izvrševanjem pogodb in ob njihovem prenehanju ter v primeru, da med pogodbenimi strankami pride do nesoglasij.

Naša pisarna ima obsežne izkušnje s področja distribucijskih, agencijskih in franšizing razmerij ter njihovega prenehanja. Prav tako redno svetujemo strankam na področju prodajnih razmerij, pri pogodbah B2B in B2C, pogodbah o nakupu opreme/strojev, pogodbah o storitvah/mandatnih pogodbah, pogodbah o licence, najemnih pogodbah, zakupnih pogodbah, posredniških pogodbah, pogodbah o vzdrževanju in poprodajnih storitvah, gradbenih pogodbah, pogodbah o upravljanju blagovnih skupin, pogodbah o prevozu tovora, koncesijskih pogodbah, pogodbah o shranjevanju/skladiščenju, špedicijskih pogodbah in pogodbah o nadzoru.

Kontaktne osebe