Področje dela

Regulacija s področja zdravil

Regulacija s področja zdravil vsebuje vrsto nacionalnih in EU pravnih aktov, katerih namen je zagotoviti varnost, učinkovitost in kvaliteto zdravil ter povračilo stroškov za zdravila iz javnih sredstev. Imamo veliko izkušenj z različnimi aspekti regulacije zdravil, na primer s področja oglaševanja zdravil, dovoljenj za proizvodnjo in prodajo zdravil, dovoljenj za promet z zdravili, regulatorne podatkovne zaščite, cen zdravil ter kritja stroškov za zdravila iz sredstev zdravstvenega zavarovanja.

Za razvoj zdravil so bistvenega pomena tudi pravice intelektualne lastnine. Naše dolgoletne izkušnje vključujejo patentne spore s področja farmacije, tako z zastopanjem farmacevtskih družb pred sodišči (v sporih o kršitvah in veljavnosti patentov ter v postopkih o začasnih ukrepih) kot tudi svetovanje pri pripravi na morebitne spore in preprečevanje sporov, kjer je to mogoče.

Kontaktne osebe