Borut Leskovec

Status

Partner

 • Legal 500 - Recommended lawyer
Borut Leskovec je partner in član enote za reševanje sporov. Strankam svetuje in jih zastopa tudi v najzahtevnejših gospodarskih sporih ter deluje na področju obligacijskega, korporacijskega, stvarnega, civilnega in insolvenčnega prava. V pisarni je specializiran za področje javnih naročil. Ima večletne izkušnje s področja reševanja kompleksnih delničarskih in družbeniških razmerij ter pravne podpore pri upravljanju s premoženjem. Usmerjen je v konstruktivno reševanje sporov ter iskanje dolgoročno najboljših rešitev za stranko.

Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani (2009)

angleški, nemški, srbski, hrvaški
 • Partner v odvetniški pisarni Jadek & Pensa (od 2021)
 • Starejši odvetnik v odvetniški pisarni Jadek & Pensa (2019-2020)
 • Odvetnik v odvetniški pisarni Jadek & Pensa (od 2014)
 • Odvetniški kandidat v odvetniški pisarni Jadek & Pensa (2013–2014)
 • Odvetniški pripravnik v odvetniški pisarni Jadek Pensa (2010–2013)
 • Sodniški pripravnik na Višjem sodišču v Ljubljani (2010)
 • Odvetniška zbornica Slovenije (od 2014)
 • Podružnice v postopkih javnega naročanja, Podjetje in delo št. 8/2020 (soavtor)
 • Zakaj Državna revizijska komisija ne izvaja ustnih obravnav?, Pravna praksa št. 43/2020
 • Načelo kontradiktornosti (pravica do izjave) v postopkih javnega naročanja in postopkih pravnega varstva, Zbornik Jesenski Veliki kongres javnega naročanja 2020, GV Založba, september 2020
 • Poudarki iz poročila o delu DKOM za leto 2019, Pravna praksa št. 20-21/2020 (soavtor)
 • Stranpoti dokazovanja nekaznovanosti v postopkih javnega naročanja, Pravna praksa št. 12/2020 (soavtor)
 • Doing Business 2020: Comparing Business Regulation in 190 Economies (soavtor, prispevek o Sloveniji, 2019)
 • Poslovna skrivnost po ZJN-3, Pravna praksa št. 33/2019
 • Sodno varstvo zoper odločitve Državne revizijske komisije (DKOM), Pravna praksa št. 32/2019 (soavtor)
 • Posledice ukinitve registrskih računov za vinkulirane delnice, Podjetje in delo št. 3-4/2019 (soavtor)
 • Naročila socialnih in drugih posebnih storitev, zbornik Spomladanski Veliki kongres javnega naročanja 2019, GV Založba, marec 2019
 • Ugotavljanje statusa javnega naročnika po 9. členu ZJN-3, zbornik Spomladanski Veliki kongres javnega naročanja 2019, GV Založba, marec 2019
 • Uporaba ZJN-3 za pravne storitve, Pravna praksa št. 7/2019 (soavtor)
 • Doing Business 2019: Training for Reform (soavtor, prispevek o Sloveniji, 2018)
 • Je varno kupiti nepremičnino na javni dražbi? Delo: Svet kapitala, februar 2018
 • Poenostavljena prisilna poravnava – izvršilni naslov? Podjetje in delo - Revija za gospodarsko, delovno in socialno pravo, januar 2018
 • Od tulipanov do kriptovalut – ekonomski baloni nekoč in danes, Odvetnik - Revija Odvetniške zbornice Slovenije, december 2017
 • Doing Business 2018 - Reforming to Create Jobs (soavtor, prispevek o Sloveniji, 2017)
 • Doing Business 2017 - Equal Opportunity for All (soavtor, prispevek o Sloveniji, 2016)
 • Doing Business 2016: Measuring Regulatory Quality and Efficiency (soavtor, prispevek o Sloveniji, 2015)
 • Doing Business 2015: Going Beyond Efficiency (soavtor, prispevek o Sloveniji, 2014)
 • Doing Business 2014: Smarter Regulations for Small and Medium-Size Enterprises, Protecting Investors; Getting Credit — Legal Rights Survey, the World Bank, the International Finance Corporation (soavtor, prispevek o Sloveniji, 2013)
 • Sistem za ocenjevanje bonitete, Bančni vestnik: revija za denarništvo in bančništvo, letnik 59, št. 3 (marec 2010), str. 32-37 (članek)
 • Načelo kontradiktornosti (pravica do izjave) v postopkih javnega naročanja in postopkih pravnega varstva, 22. 9. 2020, Jesenski Veliki kongres javnega naročanja, GV Založba (Lexpera d.o.o.)
 • Vpogled zaradi kršitve načela enakopravne obravnave, 10. 9. 2020, Kongres javnega naročanja, Uradni list
 • Odškodninska odgovornost v postopkih javnega naročanja, 2. 6. 2020, Spomladanski Veliki kongres javnega naročanja, GV Založba (Lexpera d.o.o.)
 • Podružnice v postopkih javnega naročanja, 15. 5. 2020, Dnevi prakse javnih naročil, Uradni list
 • Kratka predstavitev prava javnega naročanja, 9. 9. 2019, GZS – Združenje za prehranska dopolnila
 • Poslovna skrivnost po ZJN-3, 17. 6. 2019, Forum Akademija
 • Dopustnost uporabe predpravdne komunikacije ali dokazov, pridobljenih v mediacijskem postopku, kot dokaz v drugem postopku, 9. 5. 2019, OZS – Območni zbor Ljubljana
 • Ugotavljanje statusa javnega naročnika po 9. členu ZJN-3, 26. 3. 2019, Spomladanski Veliki kongres javnega naročanja, GV Založba (Lexpera d.o.o.)
 • Naročila socialnih in drugih posebnih storitev, 26. 3. 2019, Spomladanski Veliki kongres javnega naročanja, GV Založba (Lexpera d.o.o.)