Področje dela

Korporacijsko pravo

Korporacijsko pravo je temelj za učinkovito delovanje poslovnih aktivnosti družb in udeležencev v gospodarstvu. Je pravno področje, ki zahteva celovito razumevanje, občutek za podrobnosti ter poznavanje domačih in tujih dobrih praks. Nujno je tudi razumevanje računovodstva, davkov in poslovnih financ.

Pomemben del naše ekipe na tem področju se ukvarja s svetovanjem javnim in nejavnim družbam, organom vodenja in nadzora, komisijam ter lastnikom glede optimalne strukture in notranje ureditve ter korporacijskih vprašanj dolžne skrbnosti, nagrajevanja, konflikta interesov, ravnanja s poslovnimi skrivnostmi in notranjimi informacijami, lastniškimi razmerji ter procesi odločanja na vseh ravneh. Pozorno sledimo najboljšim in razvijajočim se korporacijskim praksam, na podlagi bogatih izkušenj vodimo statusna preoblikovanja in druga prestrukturiranja ter svetujemo pri vodenju poslovnih sistemov.

Naša ekipa pogosto svetuje tudi v transakcijah skupnih vlaganj (joint ventures), ki delujejo v inovativnih korporacijskih in finančnih strukturah, ter pri investiranjih tveganega kapitala v zagonska podjetja. Aktivni smo tudi na področju urejanja razmerij med ustanovitelji in partnerji v številnih storitvenih in drugih poslovnih dejavnostih, kjer sta velikokrat potrebni še davčna analiza in izgradnja sistema nagrajevanja vodstvenega kadra.

Their biggest advantage is that they have very good lawyers in several different fields. They work closely together to find comprehensive solutions for the client.

Chambers Europe (2018)

Business perception, customer dedication and fast but tailored services.

Chambers Europe (2018)

I have a very high opinion of the firm, they are a professional and capable law firm. They are very productive, efficient and highly trustworthy.

Chambers Europe (2017)

Available 24 hours per day. Seven days a week – it’s never a problem to reach these lawyers, which is crucial in major cases.

Chambers Europe (2016)

One of the best firms for corporate, competition and insolvency law.

Legal 500 (2017)

Kontaktne osebe