Gregor Kovačič

Status

Starejši odvetnik

Gregor Kovačič je starejši odvetnik in mediator. Je član enote za reševanje sporov in ima izkušnje z zastopanjem strank tudi v najzahtevnejših gospodarskih sporih ter deluje na področju obligacijskega, korporacijskega, stvarnega, civilnega, delovnega in potrošniškega prava. V pisarni je specializiran za področje javnih naročil, gradbenega prava in področje delovnega prava. Gregor na področju gradbenega prava svetuje tako naročnikom kot tudi izvajalcem, in sicer tako v fazi priprave gradbene pogodbe kot tudi v fazi izvajanja gradbenih projektov, vključno z zastopanjem strank v gradbenih sporih. Ima tudi izkušnje v zvezi z izvajanjem gradbenih projektov po pogodbah FIDIC, v zvezi s čimer je po opravljenem strokovnem usposabljanju pridobil naziv »strokovnjak za uporabo pogodb FIDIC«.
 • Strokovnjak za uporabo pogodb FIDIC, Uradni list RS (marec 2020)
 • Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani, diplomiral »cum laude« (2013)
 • Pravna fakulteta Univerze v Zürichu, Erasmus izmenjava (2012/2013)
angleški
 • Starejši odvetnik v Odvetniški pisarni Jadek & Pensa (od 2024)
 • Odvetnik v Odvetniški pisarni Jadek & Pensa (od 2019)
 • Odvetniški kandidat v Odvetniški pisarni Jadek & Pensa (2016–2019)
 • Sodniški pripravnik na Višjem sodišču v Ljubljani (2015)
 • Odvetniški pripravnik v Odvetniški pisarni Jadek & Pensa (2013–2016)
 • Odvetniška zbornica Slovenije (od 2019)
 • Podružnice v postopkih javnega naročanja, Podjetje in delo št. 8/2020 (soavtor)
 • Nič več sojenja za zaprtimi vrati, Pravna praksa št. 37/2020
 • Poudarki iz poročila o delu DKOM za leto 2019, Pravna praksa št. 20-21/2020 (soavtor)
 • Stranpoti dokazovanja nekaznovanosti v postopkih javnega naročanja, Pravna praksa št. 12/2020 (soavtor)
 • Možni ukrepi delodajalca zoper delavce, ki so na delu pod vplivom alkohola, drog ali drugih prepovedanih substanc, Direktor št. 42, jesen 2019
 • Sodno varstvo zoper odločitve Državne revizijske komisije (DKOM), Pravna praksa št. 32/2019 (soavtor)
 • Regresni zahtevki ZZZS in ZPIZ do delodajalcev, Direktor št. 41, maj-junij 2019
 • Uporaba ZJN-3 za pravne storitve, Pravna praksa št. 7/2019 (soavtor)