Žan Šporn Krajnc

Seniority

Associate

Žan Šporn Krajnc je odvetniški kandidat, ki se je odvetniški pisarni Jadek & Pensa pridružil leta 2020. Je član enote za reševanje sporov in strankam svetuje predvsem na področju insolvenčnega, obligacijskega, stvarnega, in nepremičninskega prava. V preteklosti je sodeloval pri kompleksnih korporacijskih in delničarskih sporih. Zavzema se za iskanje kreativnih rešitev ter za najboljšo zaščito interesov strank. Tekom študija si je izkušnje nabiral v večji slovenski in mednarodni odvetniški pisarni. Del dodiplomskega študija je opravil v Veliki Britaniji na University of Stirling. Udeležil se je tudi različnih pravnih tekmovanj, med katerimi velja izpostaviti mednarodno tekmovanje Willem C. Vis Moot iz znanja gospodarske arbitraže.

• University of Ljubljana, Faculty of Law, Master’s Degree (2020)
• University of Ljubljana, Faculty of Law, Bachelor’s Degree (2018)
• University of Stirling, Faculty of Law, Erasmus exchange (2017)

English, German, Croatian
  • Associate at Jadek & Pensa Law Office (since 2023)
  • Judicial Trainee at Ljubljana Higher Court (2022)
  • Junior Associate at Jadek & Pensa Law Office (2020 - 2022)
  • Junior Associate at a larger Slovenian Law Firm (2019)
  • Junior Associate at a larger International Law Firm (2018)
  • Slovenian Bar Association (since 2020)