Žan Šporn Krajnc

Status

Odvetniški kandidat

Žan Šporn Krajnc je odvetniški kandidat, ki se je odvetniški pisarni Jadek & Pensa pridružil leta 2020. Je član enote za reševanje sporov in strankam svetuje predvsem na področju insolvenčnega, obligacijskega, stvarnega, in nepremičninskega prava. V preteklosti je sodeloval pri kompleksnih korporacijskih in delničarskih sporih. Zavzema se za iskanje kreativnih rešitev ter za najboljšo zaščito interesov strank. Tekom študija si je izkušnje nabiral v večji slovenski in mednarodni odvetniški pisarni. Del dodiplomskega študija je opravil v Veliki Britaniji na University of Stirling. Udeležil se je tudi različnih pravnih tekmovanj, med katerimi velja izpostaviti mednarodno tekmovanje Willem C. Vis Moot iz znanja gospodarske arbitraže.

• Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani, magister prava (2020)
• Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani, diplomiran pravnik (2018)
• Pravna fakulteta Univerze v Stirlingu, Erasmus izmenjava (2017)

angleški, nemški, hrvaški
  • Odvetniški kandidat v Odvetniški pisarni Jadek & Pensa (od 2023)
  • Sodniški pripravnik na Višjem sodišču v Ljubljani (2022)
  • Odvetniški pripravnik v Odvetniški pisarni Jadek & Pensa (od 2020 - 2022)
  • Pripravnik v večji slovenski odvetniški pisarni (2019)
  • Pripravnik v večji mednarodni odvetniški pisarni (2018)
  • Odvetniška zbornica Slovenije (od 2020)