Neli Okretič

Status

Odvetniška kandidatka

Neli Okretič je odvetniška kandidatka v Odvetniški pisarni Jadek & Pensa. Pri svojem delu svetuje domačim in tujim strankam predvsem pri vprašanjih gospodarskega, korporacijskega in stvarnega prava ter tudi skladnosti poslovanja z vidika prava varstva potrošnikov. Njeno delo prav tako vključuje svetovanje v okviru postopkov združitev in prevzemov. Neli sodeluje pri zastopanju strank pred sodišči in arbitražami ter pred ostalimi (državnimi) organi. Redno svetuje tudi glede migracijskega prava, predvsem glede dela in bivanja tujcev.
 • Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani, magistrica prava (2016)
 • Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani, diplomirana pravnica (2014)
angleški, španski, italijanski
 • Odvetniška kandidatka v Odvetniški pisarni Jadek & Pensa d.o.o. (junij 2019)
 • Sodniška pripravnica na Višjem sodišču v Ljubljani (od 2017)
 • Odvetniška pripravnica v Odvetniški pisarni Jadek & Pensa d.o.o. (od 2016)
 • Stalna strokovna sodelavka za revijo Slovenska arbitražna praksa (2015–2017)
 • Odvetniška zbornica Slovenije (od 2019) - kot odvetniška kandidatka
 • Sposobnost strank za sklenitev arbitražnega sporazuma in zavrnitveni razlog na podlagi člena V(1)(a) Newyorške konvencije, Slovenska arbitražna praksa, letnik V, številka 3, november 2016
 • Listine v postopku priznanja in izvršitve tujih arbitražnih odločb, Slovenska arbitražna praksa, letnik V, številka 3, november 2016
 • Potrošnik kot stranka arbitražnega sporazuma: prikaz arbitražne odločbe SA 5.6-10/2014, Slovenska arbitražna praksa, letnik V, številka 2, junij 2016
 • Odpoved sodnemu nadzoru arbitražne odločbe ni nezdružljiva z Evropsko konvencijo o človekovih pravicah: zadeva Tabbane proti Švici (št. 41069/12), Slovenska arbitražna praksa, letnik V, številka 2, junij 2016
 • Arbitražni sporazumi in odškodninski zahtevki zaradi kršitve konkurenčnega prava, zadeva CDC v Akzo Nobel et al (C-352/12), Slovenska arbitražna praksa, letnik IV, številka 3, november 2015
 • Sankcije proti Rusiji rišejo nove poti na zemljevidu arbitraže, Slovenska arbitražna praksa, letnik IV, številka 3, november 2015
 • Popravljeno razmerje med uredbo Bruselj I in arbitražo?! Zadeva Gazprom, Slovenska arbitražna praksa, letnik IV, številka 2, junij 2015
 • Postopek pred arbitrom za nujne primere po novih Ljubljanskih arbitražnih pravilih (v soavtorstvu), Pravna praksa, letnik 33, številka 6–7, 2014