Eva Gostiša

Status

Senior Counsel

 • Chambers Europe Gostiša
 • TLR Accreditation 2019

She is an absolutely brilliant lawyer. She pointed out all the positives and negatives of our case and researched our claim both thoroughly and accurately. She was really well prepared and outperformed our expectations.

Chambers Europe (2018; Intellectual Property)

She is experienced in how registers work.

Chambers Europe (2017; Intellectual Property)

High level of skills.

Chambers Europe (2016; Intellectual Property)
Eva Gostiša je odvetnica – svetovalka v Odvetniški pisarni Jadek & Pensa. Njeno delo je osredotočeno zlasti na intelektualno lastnino, pri blagovnih znamkah in modelih pokriva tako področje zaščite kot tudi uveljavljanja pravic, pri patentih pa uveljavljanje slednjih v sodnih postopkih. Bogate izkušnje si je pridobila tudi na področju izumov iz delovnega razmerja, avtorskega prava in nelojalne konkurence, v zvezi s čimer svetuje strankam in jih zastopa v sporih. Eva pokriva tudi regulativo na področju zdravil in zdravstvene dejavnosti, v zadnjih letih pa se posveča tudi nepremičninskim transakcijam.

Pravna fakulteta v Ljubljani (1996)

angleški, srbski, hrvaški, francoski
 • Odvetnica – svetovalka v odvetniški pisarni Jadek & Pensa (od 2020)
 • Partnerica v odvetniški pisarni Jadek & Pensa (od 2015–2020)
 • Odvetnica v odvetniški pisarni Jadek & Pensa (od 2009)
 • Odvetniška kandidatka v odvetniški pisarni Jadek & Pensa (2007–2009)
 • Pravna svetovalka v Patentni pisarni d.o.o. (1998–2007)
 • Preizkuševalka na Uradu RS za intelektualno lastnino (1997–1998)
 • Odvetniška zbornica Slovenije (od 2009)
 • International Trademark Association (INTA): članica publikacij Contributing Authors and Editors in Ugovori
 • Razsodnica pri ARNES-u