Ana Oštir

Status

Odvetniška pripravnica

Ana Oštir je odvetniška pripravnica, ki se je pisarni pridružila oktobra leta 2017. Njeno delo vključuje zlasti svetovanje strankam na področju gospodarskega, korporacijskega prava in obligacijskega prava. Deluje na področju svetovanja strankam glede ustanovitve in prenehanja družb, prodaj in nakupov družb, preoblikovanj družb in drugih korporacijsko pravnih zadev. Hkrati sodeluje pri zastopanju strank v gospodarskih sporih pred sodišči in drugimi državnimi organi.
  • Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani, magistrica prava (2017)
  • Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani, diplomirana pravnica (2015)
angleški
  • Odvetniška pripravnica v Odvetniški pisarni Jadek & Pensa d.o.o. (od 2017)
  • Raziskovalka na Inštitutu za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani (2015–2017)
  • Odvetniška zbornica Slovenije (od 2017) - kot odvetniška pripravnica
  • Položaj beguncev v kazenskem postopku v luči prakse ESČP in Ustavnega sodišča RS (v soavtorstvu), Pravna praksa, Leto 34, številka 36/37, 2015
  • Problemi slovenskega zaporskega sistema v luči judikature Evropskega sodišča za človekove pravice (v soavtorstvu), Revija za kriminalistiko in kriminologijo, Letnik 64, številka 4, 2013