13.12.2020
INTEL
> Intelektualna lastnina

The Patent Litigation Law Review, Fourth Edition

Odvetniška pisarna Jadek & Pensa je z zadovoljstvom znova prispevala poglavje o Sloveniji v zborniku The Patent Litigation Law Review, ki je v četrti izdaji izšel konec leta 2020.

V zborniku so predstavljene osnove pravnih ureditev in prakse s področja patentov, zlasti sodnih postopkov v zvezi s kršitvijo ali neveljavnostjo patentov v 24 različnih državah, vključno z Nemčijo, Francijo, Švico, Veliko Britanijo in Združenimi državami Amerike. Zbornik vsebuje tudi prispevka o osnovah ugovornega in pritožbenega postopka pred Evropskim patentnim uradom ter o enotnem patentnem sodišču. Svoje poglavje v zborniku je prispevalo 25 odvetniških pisarn.

Soavtorici poglavja o Sloveniji sta partnerica Aleksandra Jemc Merc in odvetnica – svetovalka Eva Gostiša.

Poglavje o Sloveniji je na voljo na naslednji povezavi:

https://thelawreviews.co.uk/edition/1001558/the-patent-litigation-law-review-edition-4