31.8.2021
NEW
> Novice

Seminar Vse o enotirnem sistemu upravljanja – teorija in praksa

Odvetnica dr. Anja Strojin Štampar in davčni svetovalec Domen Romih bosta 14. oktobra 2021 predavala na seminarju s področja enotirnega sistema upravljanja.

Predstavila bosta bistvene značilnosti enotirnega sistema upravljanja in njegovo razlikovanje od dvotirnega sistema upravljanja. Izpostavila bosta ključne izzive vzpostavitve enotirnega sistema v družbi, zlasti z vidika razdelitve pristojnosti med upravni odbor in izvršne direktorje ter zastopanja, opredelitve tekočih poslov, dajanja in izvajanja poslovodnih navodil ter urejanja pogodbenih razmerij med družbo in člani upravnega odbora ter izvršnimi direktorji. Poslušalce bosta seznanila tudi z davčnimi vidiki korporativnega upravljanja delniške družbe. Teoretični del seminarja bosta nadgradila s sodno in poslovno prakso ter novostmi, ki jih je v normativno ureditev prinesla novela ZGD-1K.

Seminar je namenjen članom upravnih odborov in izvršnim direktorjem, pravnikom in drugim predstavnikom strokovnih služb v gospodarskih družbah, svetom delavcev in predstavnikom zaposlenih v organih družb z enotirnim sistemom upravljanja. Namenjen je tudi predstavnikom tujih gospodarskih družb ter upravljalcem premoženja. Vsebina seminarja je primerna za javne in nejavne delniške družbe, finančne institucije, družbe v državni lasti in tudi druge družbe.

Več o seminarju najdete na spodnji povezavi:
https://preview.mailerlite.com/m6e8w5/1763751860474222435/t5p0/