Mihael Pojbič

Status

Odvetnik

Področja delovanja

Mihael Pojbič se je odvetniški pisarni Jadek & Pensa pridružil kot odvetniški kandidat septembra 2023. Ukvarja se z davčnim pravom predvsem s področjem neposredne obdavčitve. Izkušnje je pridobil v mednarodni odvetniški pisarni s poudarkom na delu v zvezi s transfernimi cenami, davčnimi inšpekcijskimi nadzori in prestrukturiranji. Med študijem je sodeloval na več mednarodnih tekmovanjih, med redno zaposlitvijo pa tudi opravil pripravništvo na Višjem sodišču v Ljubljani. Redno objavlja članke s področja davkov in je urednik revije davčno finančna praksa. Del svojega časa namenja tudi poučevanju in predavanjem s področja davčnega prava in socialne varnosti.

• Pravna fakulteta Univerze v Mariboru, magister prava (2019)
• Pravna fakulteta Univerze v Mariboru, diplomiran pravnik (2017)

angleški
 • Odvetnik v Jadek & Pensa (od 2024)
 • Odvetniški kandidat v Jadek & Pensa (od 2023)
 • Odvetniški kandidat v mednarodni odvetniški pisarni (2023)
 • Pravnik in davčni svetovalec v mednarodni odvetniški pisarni (2019–2023)
 • Odvetniška zbornica Slovenije od 2023
 • Urednik domače sodne prakse revije Davčno-finančna praksa (od 2022)
 • Zakaj sploh sestavljati pisne pogodbe med povezanimi osebami, Davčno-finančna praksa, Let. XXIV (2023), št. 5.
 • Ali je prvi stavek drugega odstavka 71. člena ZDDPO-2 v nasprotju s pravom EU? – Analiza skladnosti 71. člena ZDDPO-2 z Direktivo 2011/96/EU, Pravna praksa št. 15-16, 2023, str. 29.
 • Dileme v zvezi z rokom za oddajo končnih poročil pri združitvah in delitvah, Davčno-finančna praksa, Let. XXIV (2023), št. 3.
 • Komu ali čemu se zares sledi? Potreba po nadzoru izvrševanja 18.a člena ZFU v luči pravice do zasebnosti, Pravna praksa, št. 9, 2023, str. 6 – 8.
 • Ali sklenitev predpogodbe v zvezi z odsvojitvijo kapitala reši dileme razlage 102. člena ZDoh-2 o irelevantnosti odložnega pogoja?, Davčno-finančna praksa, Let. XXIV (2023), št. 2., str. 15 – 16.
 • Smiselnost sklepanja izvensodne poravnave za plačilo odškodnine za navadno in nepremoženjsko škodo – Postopkovne dileme 5. točke 27. člena ZDoh-2, Pravna praksa, št. 6-7, 2023, str. 11 – 14.
 • Ali davčni inšpekcijski nadzor pretrga zastaranje?, Davčno-finančna praksa Let. XXIII (2022), št. 8., str. 9 – 11.
 • Davčna obravnava nagrajevanja zaposlenih s pravico do nakupa delnic in deležev, Pravna praksa, št. 27/2022, priloga (str. II – VIII).
 • Presoja kombiniranih transakcij v kontekstu transfernih cen – individualni pristop, Davčno finančna praksa, Let. XXIII (2022), št. 5/6, str. 13 – 14.
 • Davčna obravnava glob plačanih za zaposlene, Davčno-finančna praksa, Let. XXIII (2022), št. 4., str. 6 – 7.
 • Zamudne obresti med povezanimi osebami, Davčno-finančna praksa, Let. XXIII (2022), št. 2, str. 9 – 10.
 • O unovčenju domicilirane menice, če se podpis na menici ne sklada s podpisnim kartonom, Pravna praksa, št. 5/2022, str. 6 – 10.
 • Pravna veljavnost Komentarja vzorčne konvencije OECD – 2. del, Davčno finančna praksa, Let. XXII (2021), št. 6, str. 15 – 20.
 • Pravna veljavnost Komentarja vzorčne konvencije OECD – 2. del, Davčno finančna praksa, Let. XXII (2021), št. 5, str. 13 – 18.
 • Ali je pogoj obrata v domačih transakcijah potreben?, Davčno finančna praksa, Let. XXII (2021), št. 3, str. 18 – 21.
 • ZIUZEOP in delavci zaposleni pri tujih delodajalcih, ki opravljajo delo in prebivajo v Sloveniji – ali krajše, čemu si pljuvamo v lastno skledo, FindInfo, 2020.
 • Ali ima davčni inšpekcijski postopek vpliv na pravnomočno odmerno odločbo?, Davčno finančna praksa, Let. XXI (2020), št. 2, str. 7 – 9.