Področje dela

Informacijska tehnologija, mediji in elektronske komunikacije

Informacijska tehnologija in elektronske komunikacije nezadržno prodirajo v vse pore dejavnosti, s katerimi se ukvarjajo naše stranke. Ker se zavedamo dinamičnosti razvoja na teh področjih in ker želimo biti na tekočem z vsemi pomembnejšimi dogajanji, tem področjem namenjamo posebno pozornost in jih načrtno spremljamo. Zavedamo se, da lahko le na podlagi dobrega poznavanja in razumevanja različnih vidikov digitalnega okolja, v katerem poslujejo naše stranke, nudimo pravno pomoč pri iskanju inovativnih rešitev tudi za najzahtevnejše pravne izzive.

Strankam nudimo celovito pravno podporo v zvezi z najrazličnejšimi regulatornimi vprašanji in jih po potrebi zastopamo v postopkih pred pristojnimi organi v zvezi z ukrepi regulatornih organov. Imamo bogate izkušnje s svetovanjem tako domačim strankam kot tudi vodilnim globalnim komunikacijskim in tehnološkim podjetjem glede vprašanj v zvezi z vstopom na trg, izvajanjem elektronskih komunikacijskih storitev in storitev informacijske družbe, pridobivanjem in uporabo radiofrekvenčnega spektra, medoperaterskih pogodbenih razmerij glede (so)uporabe omrežij in storitev, uporabe komunikacijskih tehnologij v vozilih in drugih napravah, licenciranja avdiovizualnih medijskih vsebin itd.

Kontaktne osebe