1.3.2022
COV
> COVID-19

Ali lahko tujci pridobijo EU digitalno COVID potrdilo (t.i. zeleno potrdilo) v Sloveniji?

EU digitalno COVID potrdilo (t. i. zeleno potrdilo) je digitalno potrdilo, ki je začelo veljati 21. julija 2021 in velja v vseh evropskih državah.

Načeloma EU digitalno COVID potrdilo o cepljenju izda država, v kateri je bila oseba cepljena, kar zagotavlja verodostojnost podatkov o cepljenju. Vsaka država ima namreč svoj sistem vnosa podatkov v zdravstvene registre in sisteme potrjevanja. Vendar pa vnos podatkov o osebah, cepljenih v tujini, v slovenski elektronski register cepljenja (še) ni mogoč. Slovenija zato izdaja EU digitalna COVID potrdila le za cepljenja, opravljena v Sloveniji. Poleg tega v Sloveniji obstaja še ena omejitev za izdajo EU digitalnega COVID potrdila o cepljenju, saj morajo biti vse osebe, ki želijo prejeti EU digitalno COVID potrdilo o cepljenju, v Sloveniji registrirane pod ustreznim identifikatorjem – morajo imeti vsaj slovensko enotno matično številko občana oz. enolično identifikacijo številko (v nadaljevanju: »EMŠO«) ali slovensko številko zdravstveno zavarovanje (v nadaljevanju: »ZZZS številka«). Podatkov o osebah, ki nimajo teh identifikatorjev, v slovenskem elektronskem centralnem registru prebivalcev ni mogoče voditi. Kljub še vedno izredno hitri širitvi virusa in posledično želji evropskih držav po čim večjemu odstotku cepljenih oseb, tako večina tujcev, ki bi se želelo cepiti v Sloveniji, digitalnega potrdila o cepljenju žal (še) ne more pridobiti ali pa je možnost pridobitve precej otežena.

V Sloveniji se izdajajo tri vrste EU digitalnih COVID potrdil:

1) EU digitalno COVID potrdilo o testiranju

Veljavnost EU digitalnega COVID potrdilo o testiranju se razlikuje glede na vrsto testa, ki ga je oseba opravila. EU digitalno COVID potrdilo o hitrem antigenskem testiranju (v nadaljevanju: »HAG test«) na podlagi negativnega testa velja 24 ur. Medtem pa EU digitalno COVID potrdilo o molekularnem testiranju (v nadaljevanju: »PCR test«) na podlagi negativnega testa velja 48 ur.

2) EU digitalno COVID potrdilo o prebolelosti

EU digitalno COVID potrdilo o prebolelosti se lahko izda le na podlagi pozitivnega PCR testa in velja 180 dni od pozitivnega PCR testa.

3) EU digitalno COVID potrdilo o cepljenju

Veljavnost EU digitalnega COVID potrdila o cepljenju se razlikuje glede na število pridobljenih odmerkov cepiva in glede na to, ali je oseba predhodno že prebolela Covid-19 in pridobila vsaj 1 odmerek kateregakoli cepiva:

EU digitalno COVID potrdilo o cepljenju z neomejeno veljavnostjo je:

1. EU digitalno COVID potrdilo na podlagi polnega cepljenja (tj. prejetega 1 odmerka cepiva Johnson & Johnson ali 2 odmerkov cepiva Pfizer-BioNtech, Moderna ali AstraZeneca) in pridobitve poživitvenega odmerka; ter

2. EU digitalno COVID potrdilo na podlagi prebolelosti Covid-19 in polnega cepljenja (tj. prejetega 1 odmerka cepiva Johnson & Johnson ali 2 odmerkov cepiva Pfizer-BioNtech, Moderna ali AstraZeneca), v kolikor je oseba prvi odmerek prejela v obdobju 180-240 dni po pozitivnem PCR testu, drugi odmerek pa kadar koli pozneje.

EU digitalno COVID potrdilo z veljavnostjo 270 dni je:

1. EU digitalno COVID potrdilo na podlagi polnega cepljenja (tj. prejetega 1 odmerka cepiva Johnson & Johnson ali 2 odmerkov cepiva Pfizer-BioNtech, Moderna ali AstraZeneca); ter

2. EU digitalno COVID potrdilo na podlagi prebolelosti Covid-19 in cepljenja s samo enim odmerkom (tj. prejetim 1 odmerkom cepiva Pfizer-BioNtech, Moderna ali AstraZeneca), v kolikor je oseba prejela prvi odmerek cepiva v obdobju 180-240 dni od pozitivnega PCR testa.

V Sloveniji EU digitalno COVID potrdilo izdaja Nacionalni inštitut za javno zdravje (v nadaljevanju: »NIJZ«) na podlagi podatkov, vnesenih v Centralni register prebivalstva. Pridobiti ga je mogoče v papirni in digitalni obliki na portalu zVem NIJZ. Za dostop do tega portala in s tem do digitalnega potrdila ter drugih storitev eZdravja, mora oseba imeti kvalificirano digitalno potrdilo SIGEN-CA in/ali mobilno identiteto smsPASS.

Papirnato potrdilo o izpolnjevanju pravila prebolel/cepljen/testiran (v nadaljevanju: »PCT pravilo«) pa lahko oseba prejme ob cepljenju na cepilnem mestu, pri osebnem zdravniku in v lekarni. Za pridobitev potrdila v lekarni je treba plačati nadomestilo v višini 2,00 EUR.
Kot že omenjeno, Slovenija izdaja EU digitalna COVID potrdila le za cepljenja, opravljena v Sloveniji, saj lahko potrdilo o cepljenju izdajo zgolj osebam, ki imajo ustrezen identifikator, tj. ali razpolagajo z EMŠO številko ali pa imajo vsaj z ZZZS številko. Podatkov o osebah, ki nimajo teh identifikatorjev, v slovenskem Centralnem registru podatkov o pacientih ni mogoče voditi. Tujci, ki bivajo v Sloveniji in imajo prijavljeno vsaj začasno prebivališče, pridobijo slovensko EMŠO številko ali slovensko ZZZS številko ter zato lahko v Sloveniji pridobijo tudi EU digitalno COVID potrdilo o cepljenju.
Pridobitev EU digitalnega COVID potrdila v Sloveniji se torej razlikuje glede na to, ali ima določena oseba navedene identifikatorje ali ne, kot bo pojasnjeno v nadaljevanju.

1) Osebe z ZZZS številko

Podatki oseb, ki imajo ZZZS številko, bodo že vneseni v slovenski Centralni register prebivalstva. Zato lahko te osebe na portalu zVem pridobijo EU digitalno COVID potrdilo o cepljenju, o prebolelosti ali o testiranju v digitalni obliki. Papirnato potrdilo o izpolnjevanju PCT pravila lahko oseba prejme tudi ob cepljenju na cepilnem mestu, pri osebnem zdravniku in v lekarni.

2) Osebe, ki nimajo slovenske ZZZS številke, imajo pa slovensko EMŠO številko

Za osebe, ki nimajo ZZZS številke, se EU digitalno COVID potrdilo lahko izda na podlagi EMŠO številke. EMŠO številko imajo vse osebe, ki imajo v Sloveniji bodisi stalno bodisi začasno prebivališče, dodeli pa se ob prijavi v Centralni register prebivalstva. Prijava v Centralni register prebivalstva in s tem pridobitev EMŠO številke se izvede ob prijavi prebivališča ali zdravstvenega zavarovanja tujcev. To so npr. osebe na začasnem delu v Sloveniji, osebe z diplomatskim statusom in prosilci za mednarodno zaščito, itd. Ob naročilu na cepljenje ali testiranje je potrebno tuje državljane pozvati, da preverijo svoje prijavne dokumente oz. da pridobijo EMŠO številko od uradne osebe, ki je zanje izvedla prijavo. Vse osebe, ki imajo EMŠO številko, so vpisane v Centralni register podatkov o pacientu, kar pomeni, da sistem eZdravje že ima njihove osebne podatke (ime, priimek, datum rojstva, naslov). Ob vnosu zapisa za to osebo se podatki avtomatsko izpolnijo na podlagi EMŠO številke. Vse osebe, ki so v Sloveniji upravičene do cepljenja proti COVID-19, morajo tako imeti vsaj EMŠO številko.

3) Osebe z evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja

V kolikor oseba nima niti ZZZS številke niti EMŠO številke, ima pa evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja, lahko na podlagi ZZZS številke tuje zavarovane osebe pridobi EU digitalno COVID potrdilo o negativnem testu ali prebolelosti. Vse osebe z evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja namreč ob prejemu zdravstvene storitve praviloma pridobijo številko ZZZS tuje zavarovane osebe (v nadaljevanju: »TZO številka«). V podatke o rezultatu testa na COVID je obvezno vpisati osebne podatke (ime, priimek, datum rojstva, naslov). Zapis o cepljenju z uporabo TZO številke v Sloveniji trenutno ni možen, zato EU digitalnega COVID potrdila o cepljenju ni mogoče izdati za osebe s TZO številko.

4) Osebe, ki ne razpolagajo niti z evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja

Osebam, ki nimajo niti TZO številke, se prav tako lahko izda zgolj EU digitalno COVID potrdilo o testiranju ali o prebolelosti. V takem primeru se za vnos podatkov o testu na COVID lahko uporabi lokalni identifikator (»Local ID«), ki se dodeli v informacijskem sistemu izvajalca testiranja. V podatke o rezultatu testa na COVID je obvezno vpisati osebne podatke (ime, priimek, datum rojstva, naslov). Zapis o cepljenju osebe z uporabo Local ID prav tako ni možen, zato EU digitalnega COVID potrdila o cepljenju ni mogoče izdati. Digitalno potrdilo o cepljenju je tako v Sloveniji mogoče izdati izključno na podlagi EMŠO ali ZZZS številke.

Kljub še vedno hitri širitvi virusa in prizadevanjem držav po čim višji stopnji precepljenosti, pa tuje osebe, ki ne razpolagajo niti s slovensko ZZZS številko niti z EMŠO številko, v Sloveniji zgolj zaradi tehničnih razlogov še vedno ne morejo pridobiti EU digitalnega COVID potrdila o cepljenju, temveč lahko pridobijo zgolj potrdilo o negativnem testu ali potrdilo o prebolelosti. Z vidika želje po vrnitvi v »normalnost« se zdi upravičeno pričakovati, da tudi Slovenija v prihodnosti čimprej odpravi tehnične prereke pri cepljenju in posledično ustrezni pridobitvi potrdila o le-tem.

Viri: