8.10.2018
KARIERA
> Kariera v pravu

Zaključek študentskih praks za člane zmagovalne ekipe na tekmovanju Prav(n)a rešitev 2018

Med julijem in septembrom so člani zmagovalne ekipe tekmovanja Prav(n)a rešitev 2018, ki je potekalo aprila letos, opravljali študentsko prakso v Odvetniški pisarni Jadek & Pensa. Študenti Pravne fakultete Univerze v Ljubljani Iva Ramuš, Timotej Kotnik Jesih in Nejc Humar so v naši pisarni preživeli vsak en mesec, v tem času pa so dodobra spoznali delo v pisarni in pridobili pomembne praktične izkušnje.

Odvetniška pisarna Jadek & Pensa je letos znova sodelovala na državnem študentskem tekmovanju Prav(n)a rešitev, ki poteka pod okriljem Ženevskega kluba. Na tekmovanju študentje v tričlanskih ekipah iščejo rešitve primerov iz prakse s področja gospodarskega prava, ki jih pripravi pet uglednih slovenskih odvetniških pisarn. Predtekmovanje letošnjega tekmovanja, na katerem je sodelovalo 35 ekip, je potekalo 13. aprila, glavni del tekmovanja, kamor se je uvrstilo najboljših 15 ekip, pa 20. in 21. aprila na sedežu Gospodarske zbornice Slovenije v Ljubljani.

Ekipe, ki so se na glavnem delu tekmovanja potegovale za zmago na tekmovanju in opravljanje študentske prakse v Odvetniški pisarni Jadek & Pensa, so morale analizirati primer s področja gospodarskega prava in pripraviti pisne odgovore na številna vprašanja. Svoje odgovore so morali nato še ustno zagovarjati pred komisijo, ki so jo sestavljali partnerica Aleksandra Jemc Merc,  odvetnica Nastja Merlak, LL.M. in odvetniški pripravnik Žiga Urankar, LL.M. Člani ekip so morali pri tem uporabiti pravila o prevzemnih ponudbah, usklajenem ravnanju delničarjev, izpodbojnih tožbah zoper sklepe skupščine, odškodninski odgovornosti članov organov vodenja in nadzora ter tožbah za izključitev družbenika iz družbe.

Pri reševanju zapletenega primera se je najbolje odrezala ekipa Ramuš, Humar in Kotnik, ki so jo sestavljali Iva Ramuš, Timotej Kotnik Jesih in Nejc Humar. Kot zmagovalci tekmovanja so si prislužili opravljanje enomesečne študentske prakse v naši pisarni, ki so jo opravljali med julijem in septembrom letošnjega leta.

Po opravljeni praksi so bili vabljeni tudi, da se udeležijo predavanja s področja prava intelektualne lastnine, ki ga je pripravila partnerica Eva Gostiša in je bilo eno izmed rednih izobraževanj, ki jih organiziramo za naše odvetniške pripravnike.

Odvetniška pisarna Jadek & Pensa z veseljem sodeluje na tekmovanju Prav(n)a rešitev in drugih dogodkih, ki pripomorejo k pravni izobrazbi bodočih pravnikov in jim ponudijo vpogled v delo v našem poklicu. Na tem mestu želimo še enkrat čestitati članom zmagovalne ekipe na tekmovanju Prav(n)a rešitev 2018 in se jim zahvaliti za odlično opravljeno delo v času njihove prakse v pisarni.