Sara Ermenc

Status

Odvetniška kandidatka

Sara Ermenc se je odvetniški pisarni Jadek & Pensa kot odvetniška kandidatka pridružila junija 2023 in je članica enote transakcij. Pred tem je izkušnje nabirala kot odvetniška pripravnica v večji slovenski odvetniški pisarni, kot sodniška pripravnica na Višjem sodišču v Ljubljani ter kot pripravnica v večih, tako slovenskih kot mednarodnih odvetniških pisarnah, ki se ukvarjajo z gospodarskim pravom. Po opravljenem pravniškem državnem izpitu je opravila raziskovalni obisk na Univerzi Georgetown v Washingtonu. Tekom študija se je udeležila ter prejela odlike na različnih pravnih tekmovanjih, med katerimi velja izpostaviti Frankfurt Investment Arbitration Moot Court iz poznavanja prava mednarodne investicijske arbitraže ter Central and Eastern Europe Moot Competition iz poznavanja prava EU, kjer je prejela tudi individualno nagrado za govornico. Kasneje je z vodenjem priprav na tekmovanja svoje znanje prenašala na naslednje generacije študentov.

Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani, magistrica prava (2020)
Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani, diplomirana pravnica (2019)
Pravna fakulteta Univerze Ludwiga Maximilliana v Münchnu (2017 – 2018)

angleški, nemški, hrvaški
  • Odvetniška kandidatka v Odvetniški pisarni Jadek & Pensa (2023 —)
  • Sodniška pripravnica na Višjem sodišču v Ljubljani (2021 – 2022)
  • Odvetniška pripravnica v večji slovenski odvetniški pisarni (2020 – 2022)
  • Pripravnica v večji mednarodni odvetniški pisarni (2019 – 2020)
  • Priznavanje in izvrševanje tujih arbitražnih odločb v Sloveniji (izvorno: Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards in Slovenia); Wolters Kluwer Romania, Curteo de Arbitral Comercial International; 2022.