Neli Okretič

Status

Odvetnica

Neli Okretič je odvetnica v Odvetniški pisarni Jadek & Pensa. Pri svojem delu svetuje strankam zlasti glede vprašanj obligacijskega in gospodarskega pogodbenega prava, s poudarkom na komercialnih pogodbah. Redno svetuje tudi glede skladnosti poslovanja z vidika prava varstva potrošnikov in o zadevah s področja stvarnega prava. Njeno delo prav tako vključuje zastopanje strank pred sodišči in arbitražami ter pred ostalimi (državnimi) organi. Neli ima izkušnje tudi s področja korporacijskega prava ter prevzemov in združitev.
 • Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani, magistrica prava (2016)
 • Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani, diplomirana pravnica (2014)
angleški, španski, italijanski
 • Odvetnica v Odvetniški pisarni Jadek & Pensa d.o.o. (od 2021)
 • Odvetniška kandidatka v Odvetniški pisarni Jadek & Pensa d.o.o. (2019–2021)
 • Sodniška pripravnica na Višjem sodišču v Ljubljani (2017–2018)
 • Odvetniška pripravnica v Odvetniški pisarni Jadek & Pensa d.o.o. (2016–2018))
 • Stalna strokovna sodelavka za revijo Slovenska arbitražna praksa (2015–2017)
 • Odvetniška zbornica Slovenije (od 2021)
 • Sposobnost strank za sklenitev arbitražnega sporazuma in zavrnitveni razlog na podlagi člena V(1)(a) Newyorške konvencije, Slovenska arbitražna praksa, letnik V, številka 3, november 2016
 • Listine v postopku priznanja in izvršitve tujih arbitražnih odločb, Slovenska arbitražna praksa, letnik V, številka 3, november 2016
 • Potrošnik kot stranka arbitražnega sporazuma: prikaz arbitražne odločbe SA 5.6-10/2014, Slovenska arbitražna praksa, letnik V, številka 2, junij 2016
 • Odpoved sodnemu nadzoru arbitražne odločbe ni nezdružljiva z Evropsko konvencijo o človekovih pravicah: zadeva Tabbane proti Švici (št. 41069/12), Slovenska arbitražna praksa, letnik V, številka 2, junij 2016
 • Arbitražni sporazumi in odškodninski zahtevki zaradi kršitve konkurenčnega prava, zadeva CDC v Akzo Nobel et al (C-352/12), Slovenska arbitražna praksa, letnik IV, številka 3, november 2015
 • Sankcije proti Rusiji rišejo nove poti na zemljevidu arbitraže, Slovenska arbitražna praksa, letnik IV, številka 3, november 2015
 • Popravljeno razmerje med uredbo Bruselj I in arbitražo?! Zadeva Gazprom, Slovenska arbitražna praksa, letnik IV, številka 2, junij 2015
 • Postopek pred arbitrom za nujne primere po novih Ljubljanskih arbitražnih pravilih (v soavtorstvu), Pravna praksa, letnik 33, številka 6–7, 2014