Lučka Brunec

Status

Odvetniška kandidatka

Lučka Brunec se je odvetniški pisarni Jadek & Pensa kot odvetniška pripravnica pridružila septembra 2021. Pripravništvo je tekom študija opravljala v manjši slovenski ter večji mednarodni odvetniški pisarni, v katerih je izkušnje pridobivala predvsem na področjih bančništva in financ, reševanja sporov ter delovnega prava. V vmesnem času se je na Univerzi v Utrechtu dodatno izobraževala na področjih konkurenčnega in davčnega prava. Leta 2018 je opravila strokovni izpit iz upravnega postopka. Po končanem študiju je izkušnje kot samostojna pravnica nabirala v gospodarski družbi, uveljavljeni na področju insolvenčnega in izvršilnega prava ter upravljanja terjatev in nepremičnin.
  • Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani, magistrica prava (2020)
  • Pravna fakulteta Univerze v Utrechtu, Erasmus izmenjava (2018–2019)
  • Strokovni izpit iz upravnega postopka (2018)
  • Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani, diplomirana pravnica (2017)
angleški, nemški
  • Odvetniška kandidatka v odvetniški pisarni Jadek & Pensa (od 2023)
  • Odvetniška pripravnica v odvetniški pisarni Jadek & Pensa (od 2021)
  • Sodniška pripravnica na Višjem sodišču v Ljubljani (2020–2021)
  • Pravnica v gospodarski družbi (2020–2021)
  • Pripravnica v večji mednarodni odvetniški pisarni (2019–2020)
  • Pripravnica v manjši slovenski odvetniški pisarni (2013–2018)