Daniela Sindičič

Status

Starejša odvetnica

Daniela Sindičič je starejša odvetnica in članica enote za reševanje sporov. Daniela se s preprečevanjem in reševanjem sporov ukvarja od svoje prve zaposlitve dalje in si je skozi karierno pot pridobila bogate izkušnje zlasti v sodnih in upravnih postopkih. Domačim in tujim strankam svetuje in jih zastopa v kompleksnih gospodarskih sporih. V okviru pisarne se je Daniela specializirala za področje obligacijskega prava s poudarkom na gradbeništvu. Rešuje pa tudi spore, ki izvirajo iz stečajnih postopkov, delovnopravne spore ter spore s področja korporacijskega prava in prava intelektualne lastnine.
  • Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani, diplomirala »cum laude« (2003)
angleški, srbski, hrvaški
  • Starejša odvetnica v Odvetniški pisarni Jadek & Pensa (od 2022)
  • Odvetnica v Odvetniški pisarni Jadek & Pensa (od 2019)
  • Odvetnica v večji domači odvetniški družbi (2016–2019)
  • Odvetnica v manjši domači odvetniški družbi (2014–2015)
  • Višja pravosodna svetovalka – strokovna sodelavka na Vrhovnem sodišču Republike Slovenije, gospodarski oddelek (2011–2014)
  • Višja pravosodna svetovalka na Višjem sodišču v Ljubljani, Oddelek za gospodarsko sodstvo (2006–2011)
  • Sodniška pripravnica na Višjem sodišču v Ljubljani (2003–2005)
  • Odvetniška zbornica Slovenije (od 2014)
  • Odškodninska odgovornost držav članic za sodne kršitve prava Skupnosti, Pravna praksa, št. 1, 2009 (soavtorica)