Bruno Hrovat, LL.M.

Status

Counsel

Bruno Hrovat je večjezičen starejši tuji odvetnik po luksemburškem pravu (avocat à la Cour) v Odvetniški pisarni Jadek & Pensa, specializiran na področju alternativnih naložbenih skladov in finančnih storitev. Usmerjen je k iskanju najboljših rešitev za svoje stranke, ki rade pohvalijo njegovo odzivnost in praktičnega pristopa k reševanju težav. Ima bogate izkušnje pri vodenju zapletenih čezmejnih projektov, pri čemer dela s sofisticiranimi strankami, vključno z upravljalci skladov, bankami, pokojninskimi skladi, zavarovalnicami, univerzitetnimi dotacijami (endowments), mednarodnimi razvojnimi ustanovami, family office-i, FinTech akterji in velikimi korporacijami. Njegova glavna dejavnost je svetovanje domačim in mednarodnim upravljalcem skladov glede pravnih in regulativnih vidikov strukturiranja, ustanavljanja, trženja in tekočega poslovanja alternativnih naložbenih skladov. Bruno pokriva naložbene strategije zasebnega kapitala, tveganega kapitala, nepremičninskih skladov, infrastrukturnih skladov, kreditnih skladov in sklade skladov, hkrati pa strankam svetuje v zvezi z ustanavljanjem in prestrukturiranjem družb, vključno s čezmejnimi združitvami in prevzemi, sovlaganji in skupnimi podjetji. Na strani vlagateljev svetuje zavarovalnicam, pokojninskim skladom in ostalim institucionalnim vlagateljem v zvezi s strukturiranjem in pogajanjem njihovih naložb v naložbene sklade. Obenem svetuje bankam, investicijskim podjetjem in FinTech akterjem glede regulativnih licenc po pravu Luksemburga, Slovenije in Evropske Unije. Poleg tradicionalnih proizvodov in storitev se je Bruno specializiral na področju trajnostnih financ s poudarkom na ESG skladih. Pri svetovanju strankam se opira na svoje široko poznavanje prava finančnih storitev Evropske Unije, vključno z AIFMD, MiFID, Uredbo o prospektu, Direktivo o preglednosti, AMLD ter najnovejših pravil glede trajnostnih financ, kot npr. Uredbe (EU) 2019/2088 o razkritjih, povezanih s trajnostjo, v sektorju finančnih storitev in Uredbi (EU) 2020/852 o vzpostavitvi okvira za spodbujanje trajnostnih naložb.
  • Magister pravnih znanosti, Université de Luxembourg, (LL.M. in European Banking and Financial Law) (2015)
  • Diploma Pravna fakultete v Ljubljani (2014), cum laude
  • Certifikat iz bančnega in zavarovalniškega prava, Univerza na Dunaju – v okviru Erasmus izmenjave (2013)
angleški, nemški, srbski, hrvaški, ruski, francoski, italijanski
  • Counsel v Odvetniški pisarni Jadek & Pensa (od 2022 dalje)
  • Odvetniška pisarna Dentons Luxembourg 2018–2022 (odvetniški kandidat in starejši odvetnik; Mid-Level Associate, Senior Associate, Counsel)
  • Odvetniška pisarna Arendt & Medernach 2016–2018 (odvetniški pripravnik in odvetniški kandidat; Junior Associate, Mid-Level Associate)
  • Pripravnik na pravnem oddelku Evropskega organa za vrednostne papirje in trge (ESMA) (2015–2016)