22.1.2021
NEW
> Novice

Sprememba v poslovodstvu

Z dnem 1. 1. 2021 je položaj poslovodne partnerice v pisarni Jadek & Pensa nastopila Aleksandra Jemc Merc, ki je na tem položaju nasledila Jureta Levovnika. Pisarno vodi skupaj z ustanoviteljema, Srečom Jadkom in Pavlom Penso.

Jure Levovnik je uspešno zaključil svoj prvi štiriletni mandat kot poslovodni partner odvetniške pisarne Jadek & Pensa. V nadaljevanju se bo posvetil vodenju oddelka za preprečevanje in reševanje sporov, ki ga uspešno vodi že 7 let, in se bo še naprej intenzivno posvečal zastopanju in svetovanju strankam v kompleksnih gospodarskih sporih ter nadaljeval z razvojem na področju energetike in zelene prihodnosti ter elektronskih komunikacij.

Aleksandra Jemc Merc je partnerica v odvetniški pisarni Jadek & Pensa z najdaljšim stažem poleg dveh starejših partnerjev. V bogati karieri se osredotoča na pravo industrijske lastnine in spore s področja industrijske lastnine, zlasti v farmacevtski industriji, na svetovanje s področja tujih investicij in korporacijskih vprašanj. Več let je že vodja poslovne enote svetovanje, ki združuje vrhunske strokovnjake na pravno najzahtevnejših področjih v pisarni Jadek & Pensa. Mandat direktorice je nastopila s 1. 1. 2021, za 4 leta.