29.1.2020
NEW
> Novice

Seminar Velike investicije in strateški projekti

Odvetnica dr. Anja Strojin Štampar bo 7. februarja 2020 v hotelu Radisson Blu Plaza kot predavateljica sodelovala na seminarju o pristojnostih nadzornega sveta in upravnega odbora v zvezi z investicijami in strateškimi projekti družb.

Predavala bo o vlogi nadzornega organa pri sprejemanju odločitve o investiciji, njegovi komisiji za nadzor nad investicijami in o tem, kako natančen in skrben mora biti pri tem nadzorni organ, da zadosti standardu dolžne strokovne skrbnosti.

Seminar je namenjen članom nadzornih svetov in upravnih odborov, članom komisij nadzornega sveta, članom uprav, izvršnim direktorjem ter predstavnikom strokovnih služb v gospodarskih družbah.

Več o seminarju najdete na spodnji povezavi:
https://www.zdruzenje-ns.si/izobrazevanje/koledar-dogodkov/velike-investicije-in-strateski-projekti