10.5.2017
KARIERA
> Kariera v pravu

Prav(n)a rešitev 2017

LJUBLJANA, 22. april 2017 - Tudi v letošnjem letu se je Odvetniška pisarna Jadek & Pensa aktivno udeležila tekmovanja Prav(n)a rešitev, dvodnevnega izobraževalnega dogodka v organizaciji Ženevskega kluba Pravne fakultete Univerze v Ljubljani. V sklopu tekmovanja študentje prava v tričlanskih ekipah z medsebojnim sodelovanjem iščejo rešitve primerov iz prakse s področja gospodarskega prava, ki jih zastavi pet uglednih slovenskih odvetniških pisarn. Na današnji dan je potekal finalni dogodek Prav(n)e rešitve 2017, na katerega so se od več kot 40 sodelujočih ekip uvrstile po 3 ekipe na vsako sodelujočo odvetniško pisarno.

Pri dogodku so kot predstavniki Odvetniške pisarne Jadek & Pensa sodelovali partner Andraž Jadek, LL.M., odvetnik Borut Leskovec in odvetniška pripravnica Neli Okretič. Študentje so na podlagi praktičnega primera izdelali pisni izdelek, ki so ga nato ustno zagovarjali predstavnikom pisarne. Tekmovalci študenti so pokazali visoko stopnjo razumevanja primera in na podlagi analize predpisov in prakse pripravili kvalitetne in poglobljene odgovore. Razlike med finalisti so bile majhne, najbolj pa se je izkazala ekipa GreMaTo v sestavi Peter Gregorc, Matic Mali in Tone Tomažič in za nagrado bo vsak od članov zmagovalne ekipe en mesec pridobival praktične izkušnje in spoznaval odvetniško delo v Odvetniški pisarni Jadek & Pensa.

Za odvetniško pisarno Jadek & Pensa je tekmovanje Prav(n)a rešitev dobra priložnost za širjenje znanja in izkušenj s študenti ter povezovanje in predstavitev pisarne potencialnim bodočim kadrom ter hkrati za produktivno druženje in pogovor s študenti o strokovnih temah s spoznavanjem njihovih pogledov in pričakovanj.