7.8.2023
NEW
> Novice

Poplave v Sloveniji

Nedavne katastrofalne poplave v Sloveniji so močno zaznamovale življenja številnih posameznikov in podjetij. V mislih z vsemi, ki ste prizadeti zaradi nedavnih poplav. Pošiljamo vam podporo v teh težkih časih.

Glede na veliko škodo, ki so jo povzročile poplave, vlada že načrtuje ukrepe za zmanjšanje gospodarske obremenitve podjetij. Predstavniki ministrstev za delo, gospodarstvo in finance sodelujejo z gospodarsko zbornico pri oblikovanju kratkoročnih rešitev. Med njihovimi glavnimi cilji je hitra uvedba subvencij za čakanje in delo s krajšim delovnim časom, ki lahko podjetjem zagotovijo ključno finančno podporo v procesu obnove.

Zaradi poškodovanih objektov, prostorov, cest in izpadov električne energije številna podjetja ne morejo nadaljevati svojega poslovanja. V teh težkih časih je pomembno, da so podjetja dobro obveščena o razpoložljivih možnostih in podpornih mehanizmih.

V nadaljevanju sledi povzetek institutov, ki so trenutno na voljo.

Prvi institut je začasno čakanje na delo zaradi poslovnih razlogov. V skladu s to določbo so zaposleni, če delodajalec ne more zagotoviti dela zaradi poslovnih razlogov ali v tem primeru poplav, napoteni na čakanje na delo doma in prejmejo 80 % svoje plače. Namen tega ukrepa je podpreti podjetja in njihove zaposlene v obdobjih nepričakovanih motenj, kot so naravne nesreče.

Za pisarniško delo, kjer fizična prisotnost na delovnem mestu morda ni potrebna, se lahko zaposlene napoti tudi na delo od doma. Ta ureditev zaposlenim omogoča, da delajo od doma, če njihovi domovi niso prizadeti. Ta pristop je lahko dobra možnost za podjetja, ki si prizadevajo nadaljevati svoje poslovanje v teh zahtevnih okoliščinah.

Če so za odpravo posledic poplav potrebna določena dela, lahko delodajalci zaposlenim odredijo tudi druga dela, ki sicer niso zajeta v okviru delovnih nalog posameznega zaposlenega.

Seveda pa se tudi prenekateri posamezniki doma soočajo s posledicami poplav. V takih primerih se lahko sklicujejo na višjo silo. V skladu s klavzulo o višji sili, če delavec ne more opravljati svojega dela zaradi neobvladljivih dogodkov, kot so poplave, je upravičen do polovice plačila, ki bi ga prejel, če bi delal, vendar ne manj kot 70 % minimalne plače.

Podjetje lahko svojim zaposlenim, ki so utrpeli škodo, izplača tudi solidarnostno pomoč. Skladno s členom 11 Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja je neobdavčeno izplačilo solidarnostne pomoči v primeru elementarne nesreče ali požara, ki prizadene delojemalca do višine 2.000 EUR. V presežku bi bila izplačila pomoči obdavčena kot dohodek iz delovnega razmerja.

Druga možnost je, da se pomoč nakaže humanitarni organizaciji, ki deluje v javnem interesu, saj je ta pomoč oproščena plačila dohodnine. To izrecno priporoča tudi FURS, seznam humanitarnih organizacij pa najdete tu. V praksi se je z določenimi organizacijami mogoče dogovoriti, da družba nakaže pomoč za določeno osebo, je pa to odvisno od posamezne organizacije.

Še naprej bomo pozorno spremljali spremembe in ukrepe in vas obveščali o razpoložljivih podpornih mehanizmih. Podpiramo in izražamo solidarnost z vsemi, ki se v tem težkem času soočajo s težavami. Skupaj zmoremo.