Področje dela

Migracijsko pravo

Globalizacija je v današnji moderni dobi v polnem razmahu, zato je čezmejno poslovanje gospodarskih družb nekaj povsem običajnega. S ciljem razvoja polnega potenciala svojih zaposlenih je za mnoge gospodarske družbe ključna globalna mobilnost, gospodarske družbe zato različne profile svojih zaposlenih napotujejo na delo v tujino. Hkrati pa je v zadnjem času mogoče opaziti vse bolj omejujočo politiko na področju prava delovnih migracij. Zato je za družbe, katerih poslovanje je izrazito čezmejno, ključno, da so dobro seznanjene z zakonodajnimi zahtevami s področja delovnih migracij in da zagotavljajo skladnost s temi pravili.

S področja globalne mobilnosti in delovnih migracij strankam nudimo celoten spekter pravnih storitev, kar vključuje tako svetovalne storitve pred nameravano napotitvijo z vidika slovenske zakonodaje, pregled skladnosti poslovanja družb, priprave in vlaganja vseh tipov dovoljenj za delo in prebivanje, vseh tipov viz v Sloveniji, zastopanja pred upravnimi in sodnimi organi ter priprave internih aktov družb s področja delovnih migracij.

Ob poglobljenem znanju in obširnih izkušnjah s tega področja, je naša prednost predvsem celovit pristop k problemu posamezne stranke, saj razumemo, da je določen problem ali vprašanje s področja delovnih migracij redko omejeno zgolj na vprašanje delovnih migracij, ampak pogosto vključuje pomembne vidike davčnega prava in prava socialne varnosti, delovnega prava in korporacijskega prava. Naša pisarna strankam nudi enoten in celovit pristop, ki stranki omogoči seznanitev z vsemi relevantnimi vidiki, da ta lahko sprejme dobro poučeno odločitev. Prav tako smo v pisarni oblikovali močne povezave s prijateljskimi tujimi pravnimi pisarnami, zato lahko nudimo strankam asistenco ne glede na jurisdikcijo, na katero se nanaša posamezno vprašanje.

Vprašanja delovnih migracij niso omejena zgolj na posamezne industrije ali na velike gospodarske družbe, zato naše storitve s tega področja nudimo strankam s praktično vseh industrij, tako lokalnim kot mednarodnim strankam, tako majhnim družbam z le nekaj zaposlenimi kot družbam z več tisoč zaposlenimi in z entitetami po celem svetu.

Kontaktne osebe