21.7.2021
OS POD
> Varstvo osebnih podatkov

Obvestilo o varovanju zasebnosti

Odvetniška pisarna Jadek & Pensa d.o.o. (Jadek & Pensa)

1. Kdo smo

Upravljavec osebnih podatkov je Odvetniška pisarna Jadek & Pensa d.o.o., Tavčarjeva ulica 6, 1000 Ljubljana, telefonska številka +386 1 234 25 20, elektronski naslov: nina.skerbec@jadek-pensa.si. Kot upravljavec osebnih podatkov svojo obveznost zagotavljanja varnosti vaših osebnih podatkov jemljemo resno in vaše osebne podatke obdelujemo skladno s Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR), zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov ter drugimi veljavnimi predpisi s področja varstva osebnih podatkov.

2. Katere osebne podatke zbiramo, kako bomo ravnali z njimi, za katere namene jih obdelujemo in kaj je pravna podlaga za njihovo obdelavo

Osebne podatke nam zagotavljate bodisi preko spletnega obrazca bodisi s posredovanjem po elektronski pošti ali z dostavo fizičnih dokumentov. V večini primerov nam podatke posredujete bodisi za potrebe sklenitve pogodbe z vami bodisi zato, da lahko za vas opravimo naročene storitve in naloge, zato takšne osebne podatke morate zagotoviti. V kolikor osebnih podatkov ne boste zagotovili, vam morda delno ali v celoti ne bomo mogli zagotoviti naših s tem povezanih storitev.

V kolikor se odločite in nam podatke posredujete za potrebe neposrednega trženja, jih obdelujemo na podlagi vašega soglasja, ki ga lahko kadarkoli prekličete, kot je opisano v nadaljevanju tega dokumenta. Podatke, ki nam jih posredujete za potrebe neposrednega trženja, bomo uporabljali le za to, da vam pošiljamo obvestila o novostih, naših objavah na blogu, vabilih na dogodke, ki jih organiziramo in za vas relevantnih pravnih informacijah.

Če nam posredujete podatke o kateri koli osebi, razen vas, vaših zaposlenih, nasprotnih strank, vaših svetovalcev ali dobaviteljev, morate zagotoviti, da bodo razumeli, kako bodo uporabljeni njihovi podatki, in da so dovolili, da nam jih razkrijete, in da nam in našim zunanjim ponudnikom storitev dovolite, da jih uporabimo.

3. Izmenjava informacij

Praviloma vaših osebnih podatkov ne posredujemo nikomur zunaj Jadek & Pensa. Vendar pa vaše osebne podatke lahko delimo z zaupanja vrednimi tretjimi osebami, ki opravljajo poslovne funkcije ali nam zagotavljajo storitve (na primer prevajalci ali dostavnimi službami, v obsegu, kolikor je to nujno potrebno). Od vseh takšnih tretjih oseb bomo zahtevali, da ustrezno varujejo vaše osebne podatke, ob upoštevanju dogovorov, ki ustrezajo zahtevam veljavnih zakonov.

Vaše osebne podatke bomo razkrili tretjim osebam tudi kadar to od nas zahteva zakonodaja ali kadar je to potrebno zato, da vam lahko zagotovimo naše storitve, in sicer vključno s, a ne omejeno na, sodišči, organi pregona, regulatorji, uradniki ali odvetniki.

4. Zaščitni ukrepi in hramba podatkov

Jadek & Pensa bo zavaroval vaše osebne podatke v skladu z našimi IT in varnostnimi politikami, tako da bodo vaši osebni podatki zaščiteni pred nepooblaščeno uporabo, nepooblaščenim dostopom in neupravičenimi spremembami, izgubo ali uničenjem.

Vaše osebne podatke hranimo za celotno obdobje trajanja našega pogodbenega razmerja z vami in še ves čas, ko so mogoči kakršni koli zahtevki na podlagi tega razmerja oziroma kolikor to od nas zahteva trenutno veljavna zakonodaja ali državni organi. Vaše osebne podatke, ki jih hranimo na podlagi vašega soglasja, bomo hranili vse do preklica takšnega soglasja.

5. Prenos osebnih podatkov v tretje države

Vaših osebnih podatkov ne bomo prenašali v tretje države, razen kolikor je to potrebno za to, da vam lahko zagotovimo naše storitve. Glede na navedeno bomo poskrbeli, da bodo podatki posredovani le zaupanja vrednim tretjim osebam v državah izven Evropskega gospodarskega prostora, katerih zakoni morda ne zagotavljajo enake ravni varstva vaših osebnih podatkov. Kadar bo potrebno, bo Jadek & Pensa zagotovil, da so vzpostavljeni vsi ustrezni zaščitni ukrepi za izpolnitev zahtev za mednaroden prenos osebnih podatkov na podlagi veljavnih zakonov o zasebnosti. Za prenos osebnih podatkov izven Evropskega gospodarskega prostora, bo Jadek & Pensa kot zaščitne ukrepe uporabil mehanizme, ki jih je odobrila Komisija, kot so standardne pogodbene klavzule, kot je »(EU) upravljavec upravljavcu (izven EU/EGP)« Odločba 2004/915/ES (glej člen 46 Splošne uredbe o varstvu podatkov) ali vsakršna kasneje sprejeta verzija standardnih pogodbenih klavzul, ki bo nadomestila omenjene.

6. Vaše pravice v zvezi z vašimi osebnimi podatki

V zvezi z vašimi osebnimi podatki imate naslednje pravice:

  • pravico dostopa – pomeni, da nas lahko kadarkoli vprašate, ali obdelujemo kakršne koli vaše osebne podatke in če jih, lahko dobite dostop do teh podatkov v obliki kopije ter dodatne informacije vezane na to;
  • pravico do popravka – pomeni, da lahko od nas kadarkoli zahtevate, da popravimo netočne ali nepopolne podatke;
  • pravica do izbrisa – pomeni, da lahko v primerih, ki so predvideni v členu 17 GDPR, zahtevate, da izbrišemo vaše osebne podatke, kolikor je možno, pa bomo v tem primeru poskrbeli tudi za to, da bodo te podatke izbrisali drugi upravljavci, ki smo jim predhodno razkrili vaše podatke;
  • pravico do omejitve obdelave – pomeni, da lahko za določeno obdobje začasno ustavimo obdelavo vaših osebnih podatkov, na primer v primerih, ko je sporna točnost vaših osebnih podatkov, a potrebujemo nekaj časa, da preverimo njihovo (ne)točnost;
  • pravico do ugovora obdelavi – pomeni, da lahko v primeru, ko vaše osebne podatke obdelujemo na podlagi naših zakonitih interesov (omenjeno je opredeljeno v točki 2 zgoraj), tej obdelavi nasprotujete in od nas zahtevate, da jih ne obdelujemo več; in
  • pravico do prenosljivosti podatkov – pomeni, da lahko od nas zahtevate, da vam zagotovimo vaše osebne podatke v strukturiranem, pogosto uporabljanem in strojno berljivem formatu in da takšne podatke posredujemo neposredno drugemu upravljavcu, kadar je to tehnično izvedljivo. Na zahtevo in kadar je to tehnično izvedljivo, bomo vaše osebne podatke posredovali neposredno drugemu upravljavcu.

Navedene pravice lahko uveljavljate po postopku in na način, kot sta predpisana z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov, »GDPR«).

7. Pravica do preklica privolitve za obdelavo

Kjer je podlaga za obdelavo vaših osebnih podatkov vaša privolitev, lahko to privolitev za obdelavo kadarkoli prekličete na način, da nam svojo željo po preklicu sporočite z uporabo naših kontaktnih podatkov, navedenih v tem dokumentu.

Preklic privolitve za obdelavo ne vpliva na zakonitost obdelave podatkov, ki smo je na podlagi privolitve izvajali do njenega preklica.

8. Pravica do vložitve pritožbe pri nadzornem organu

Imate tudi pravico do vložitve pritožbe pri nadzornem organu.

Kontaktni podatki nadzornega organa so:

Republika Slovenija
Informacijski pooblaščenec
Dunajska cesta 22
1000 Ljubljana
Telefon: 01 230 97 30
E-pošta: gp.ip@ip-rs.si

Pritožbo lahko vložite tudi pri svojem nadzornem organu. Seznam vseh nadzornih organov in njihove kontaktne podatke lahko najdete tukaj.

9. Posodobitve tega obvestila

To obvestilo smo nazadnje posodobili 5. 7. 2021 in nadomešča vse prejšnje različice. To obvestilo bomo občasno posodobili, posodobljeno različico objavili na spletu in vas o kakršnih koli bistvenih spremembah obvestili. Priporočamo, da si obvestilo od časa do časa ponovno preberete, da boste seznanjeni s trenutno različico.

10. Kontaktni podatki

Odvetniška pisarna Jadek & Pensa d.o.o.
Tavčarjeva ulica 6
1000 Ljubljana

Telefonska številka: + 386 1 234 25 20

E-mail naslov: nina.skerbec@jadek-pensa.si