28.5.2024
ESG
> trajnost / okoljski-družbeni-upravljavski vidiki (ESG)

Ob praznovanju evropskega meseca raznolikosti: S preglednostjo plačil do odprave plačne vrzeli med spoloma

Ljubljana, 23. maj 2024 - Ob praznovanju evropskega meseca raznolikosti je v Odvetniški pisarni Jadek & Pensa v sodelovanju z Listino raznolikosti potekal posvet z naslovom: S preglednostjo plačil do odprave plačne vrzeli med spoloma.

Dogodek je otvoril mag. Jure Levovnik iz Odvetniške pisarne Jadek & Pensa, ki je poudaril, da je ponosen, da se lahko podpre takšne razprave o raznolikosti. Osvetlil je pomen odpravljanja plačnih vrzeli z aktivnimi ukrepi, ne zgolj z zakonskimi predpisi, ocenjuje pa, da bi moralo biti to prepoznano kot nekaj samoumevnega in koristnega.

Udeleženci posveta so razpravljali o pomembnosti preglednosti plačil kot ključnemu dejavniku pri odpravi plačne vrzeli med spoloma, ki je leta 2020 v EU v povprečju znašala približno 13 %. To pomeni, da ženske v povprečju zaslužijo 13 % manj na uro kot moški, kar vpliva na njihovo kakovost življenja, tveganje revščine in vztrajno pokojninsko vrzel, ki je v EU leta 2018 znašala okoli 30 %.

Posvet je moderirala Barbara Zupančič (Listina raznolikosti), ki je povedala, da je plačna vrzel lahko vzrok za kasnejše socialne in kulturne neenakosti. K besedi je povabila Ano Oštir (Jadek & Pensa), Heleno Valas (Sektor za enake možnosti, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti), Katjo Grubar (Zagovornik načela enakosti) in Luko Tičarja (Pravna fakulteta, Univerza v Ljubljani), da so predstavili ključne izzive in mnenja glede implementacije direktive in priprave zakonodaje.

Predstavniki iz gospodarstva, in sicer Urša Lavrič (Novartis) in Mojca Duhovnik (Novartis), Manca Bašelj (Hella Saturnus), Ilijana Šuligoj Javornik (RLS merilna tehnika), Darja Gabron, Matic Moličnik (Netcetera), Jasna Hengović (Cosylab) in Helena Ploj Lajovic (SIJ) so delili svoje poglede do bodoče ureditve ter obogatili posvet z dobrimi praksami, ki so jih uvedli za zasledovanje cilja zmanjšanja plačne vrzeli.

Da raznolikost sega preko plačne vrzeli, so poudarili Mirjana Dimc Perko (InCon d.o.o., Združenje Manager), Nika Grošelj (InCon d.o.o.), Zvezdana Lubej (Kadrovska asistenca), Nina Martinjak (Slovenska kadrovska zveza) in Jana Ponikvar (Šentprima), ki so izpostavili pomen ustreznega vrednotenja delovnih mest.

»Ko se bodo odpravile neenakosti med spoloma, se bodo naslovili in hitreje odpravili tudi marsikateri drugi izzivi,« so se strinjali udeleženci. Glede ovrednotenja delovnih mest, pa so bili soglasni, da bi moralo biti edino pravo merilo strokovnost.

Posvet je zaključila Iris Pensa (Jadek & Pensa), ki se je zahvalila udeležencem za njihov prispevek in povedala: »V naši odvetniški pisarni smo zelo veseli, da lahko gostimo takšne dogodke. Gre pa predvsem za premik v razmisleku in mentaliteti. Da lahko to dosežemo, pa je zelo pomembno, da se o tem pogovarjamo in ozaveščamo o dobrih praksah.«

 

Za ogled posnetka dogodka pritisnite tukaj.