15.1.2019
NEW
> Novice

Napredovanja

1. januarja 2019 sta v status partner napredovala mag. Mitja Podpečan in Janja Zaplotnik, LL.M., v status starejši odvetnik pa Iris Pensa in Borut Leskovec.

Mitja Podpečan je odvetnik specialist na področju gospodarskega in civilnega prava in stalni član delovnih ekip pisarne, ki se ukvarjajo s preprečevanjem in reševanjem sporov, korporacijskim pravom, informacijskimi tehnologijami, mediji, elektronskimi komunikacijami, novimi tehnologijami, energetiko, varstvom osebnih podatkov in insolvenčnim pravom. Mitja ima posebej pomembno vlogo na področju informacijskih, komunikacijskih in novih tehnologij ter varstva podatkov. Zgledna so njegova doslednost, zanesljivost in vztrajnost. Pri vodenju za stranke pomembnih zadev je s pomočjo znanja, angažmaja in odličnosti vzpostavil trdna razmerja in pomembno prispeval k iskanju rešitev.

Janja Zaplotnik je strokovnjakinja za konkurenčno pravo in pravo državnih pomoči. Pri delu se posveča tudi komercialnim pogodbam, potrošniškemu pravu, področju prevzemov in združitev ter korporacijskemu pravu. Pri zadevah se osredotoča na poslovne interese strank in jo najbolj osrečuje, ko lahko s stranko najde pravno in poslovno sprejemljivo rešitev kompleksne zadeve. Za odlično delo in dobre odnose s strankami ji je v veselje vložiti še dodaten trud. Janja je tudi dejavna v mednarodnih združenjih pravnikov.

Iris Pensa v pisarni vodi področje delovnega prava. Poleg svetovanja in zastopanja strank v vseh vidikih zaposlovanja in urejanja delovnopravnih razmerij se poglobljeno ukvarja še s pravom človekovih pravic in zagovorništvom tistih, ki so jim bile le-te kršene. Iris je tudi že vrsto let mediatorka in svoje mediacijske veščine vsakodnevno uporablja pri preprečevanju in reševanju sporov na vseh pravnih področjih. Najbolj zadovoljna je, ko se stranke uspejo dogovoriti za mirno rešitev spora. Ob tem se posveča mentorstvu in pomoči mlajšim ter organizira program pripravništva v pisarni.

Borut Leskovec ima večletne izkušnje s preprečevanjem in reševanjem sporov, vključno s kompleksnimi delničarskimi in družbeniškimi razmerji. V pisarni je specializiran za področje javnega naročanja, deluje pa tudi na področju obligacijskega, korporacijskega, stvarnega in insolvenčnega prava ter pravne podpore pri upravljanju s premoženjem. Največ pozornosti namenja iskanju dolgoročno najboljših rešitev za stranke, s katerimi vzpostavi odprt in pristen odnos. Pri svojem delu je strokoven, natančen in etičen. V veselje mu je, da lahko svoje znanje in izkušnje prenaša na mlajše kolege v pisarni.

 

Odvetniška pisarna Jadek & Pensa