Mihael Pojbič

Seniority

Associate

Practice areas

Mihael Pojbič joined Jadek & Pensa as an Associate in September 2023. He deals with tax law, mainly in the area of direct taxation. He gained experience in an international law and tax advisory firm with an emphasis on work related to transfer pricing, tax inspections and restructurings. During his studies, he participated in several international moot-court competitions, and during his full-time employment, he also completed an internship at the Ljubljana High Court. He regularly publishes tax and tax related articles and is an editor at one of Slovenia’s monthly tax journals. A part of his time is also devoted to teaching and holding lectures in the field of tax law and social security.

University of Maribor, Faculty of Law, Master’s Degree (2019)
University of Maribor, Faculty of Law, Bachelor’s Degree (2017)

English
 • Associate at Jadek & Pensa (since 2023)
 • Associate at an international law firm (2023)
 • University teaching assistant (since 2020)
 • Lawyer and tax advisor at an international law firm (2019–2023)
 • Slovenian Bar Association (since 2023)
 • Editor of Domestic judicial practice at the tax journal „Davčno-finančna praksa“ (since 2022)
 • Pojbič M., Zakaj sploh sestavljati pisne pogodbe med povezanimi osebami, Davčno-finančna praksa, Let. XXIV (2023), št. 5.
 • Košar D., Pojbič M., Ali je prvi stavek drugega odstavka 71. člena ZDDPO-2 v nasprotju s pravom EU? – Analiza skladnosti 71. člena ZDDPO-2 z Direktivo 2011/96/EU, Pravna praksa št. 15-16, 2023, str. 29.
 • Pojbič M., Dileme v zvezi z rokom za oddajo končnih poročil pri združitvah in delitvah, Davčno-finančna praksa, Let. XXIV (2023), št. 3.
 • Svažič T., Pojbič M., Komu ali čemu se zares sledi? Potreba po nadzoru izvrševanja 18.a člena ZFU v luči pravice do zasebnosti, Pravna praksa, št. 9, 2023, str. 6 – 8.
 • Pojbič M., Ali sklenitev predpogodbe v zvezi z odsvojitvijo kapitala reši dileme razlage 102. člena ZDoh-2 o irelevantnosti odložnega pogoja?, Davčno-finančna praksa, Let. XXIV (2023), št. 2., str. 15 – 16.
 • Pojbič M., Smiselnost sklepanja izvensodne poravnave za plačilo odškodnine za navadno in nepremoženjsko škodo – Postopkovne dileme 5. točke 27. člena ZDoh-2, Pravna praksa, št. 6-7, 2023, str. 11 – 14.
 • Pojbič M., Ali davčni inšpekcijski nadzor pretrga zastaranje?, Davčno-finančna praksa Let. XXIII (2022), št. 8., str. 9 – 11.
 • Pojbič M., Davčna obravnava nagrajevanja zaposlenih s pravico do nakupa delnic in deležev, Pravna praksa, št. 27/2022, priloga (str. II – VIII).
 • Pojbič M., Presoja kombiniranih transakcij v kontekstu transfernih cen – individualni pristop, Davčno finančna praksa, Let. XXIII (2022), št. 5/6, str. 13 – 14.
 • Pojbič M., Davčna obravnava glob plačanih za zaposlene, Davčno-finančna praksa, Let. XXIII (2022), št. 4., str. 6 – 7.
 • Pojbič M., Zamudne obresti med povezanimi osebami, Davčno-finančna praksa, Let. XXIII (2022), št. 2, str. 9 – 10.
 • Pojbič M., O unovčenju domicilirane menice, če se podpis na menici ne sklada s podpisnim kartonom, Pravna praksa, št. 5/2022, str. 6 – 10.
 • Pojbič M., Pravna veljavnost Komentarja vzorčne konvencije OECD – 2. del, Davčno finančna praksa, Let. XXII (2021), št. 6, str. 15 – 20.
 • Pojbič M., Pravna veljavnost Komentarja vzorčne konvencije OECD – 2. del, Davčno finančna praksa, Let. XXII (2021), št. 5, str. 13 – 18.
 • Pojbič M., Ali je pogoj obrata v domačih transakcijah potreben?, Davčno finančna praksa, Let. XXII (2021), št. 3, str. 18 – 21.
 • Pojbič M., ZIUZEOP in delavci zaposleni pri tujih delodajalcih, ki opravljajo delo in prebivajo v Sloveniji – ali krajše, čemu si pljuvamo v lastno skledo, FindInfo, 2020.
 • Pojbič M., Ali ima davčni inšpekcijski postopek vpliv na pravnomočno odmerno odločbo?, Davčno finančna praksa, Let. XXI (2020), št. 2, str. 7 – 9.