19.3.2020
DAV
> Davčno pravo

Zakon o interventnih ukrepih na javnofinančnem področju

Dne 28. 3. 2020 je bil v Uradnem listu RS št. 36/2020 objavljen Zakon o interventnih ukrepih na javnofinančnem področju. Zakon je začel veljati naslednji dan po objavi, tj. 29.3.2020 in med drugim predvideva podaljšanje rokov za predložitev davčnih obračunov in oddaje letnih poročil, drugačne roke za plačilo obveznosti iz predloženih davčnih obračunov in možnosti obročnega plačevanja davčnih obveznosti. S predlaganimi ukrepi se želi davčnim zavezancem zagotoviti lažje izpolnjevanje davčnih obveznosti.

Podaljšanje rokov za oddajo davčnih obračunov:

1. Akontacija dohodnine od dohodka iz dejavnosti – rok se zamakne z 31. marca na 31. maj 2020.
2. Obračun davka od dohodkov pravnih oseb – rok se zamakne z 31. marca na 31. maj 2020.
3. Oddaja letnih poročil – rok se zamakne z 31. marca na 31. maj 2020.
4. Informativni izračun dohodnine za leto 2019 – zamika se skrajni rok za sestavo informativnega izračuna dohodnine za leto 2019, najpozneje na 30. junij 2020. Če davčnim zavezancem rezidentom informativni izračun dohodnine ne bo vročen do 15. julija 2020, bodo morali napoved za odmero dohodnine vložiti do 31. avgusta 2020.
5. Rok za priglasitev ugotavljanja davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov se prestavi na 31. maja 2020.

Odlog plačila davčnih obveznosti in obročno plačevanje davčnih obveznosti:

1. Davčni organ lahko (na podlagi vloge davčnega zavezanca) dovoli odlog plačila davka za čas do dveh let oziroma dovoli plačilo davka v največ 24 mesečnih obrokih v obdobju 24 mesecev, zaradi izgube sposobnosti pridobivanja prihodkov zaradi epidemije koronavirusne bolezni COVID-19 – odlog plačila velja tudi za akontacije davka in davčni odtegljaj.
2. Odlog plačila velja za naslednje davke: DDV, dohodnina, davek od dohodkov pravnih oseb, davek na finančne storitve, davek od prometa zavarovalnih poslov, trošarine (vendar ne vključuje odloga socialnih prispevkov, turističnih taks, okoljskih dajatev itd.).
3. Za čas, ko je davčnemu zavezancu odloženo plačilo davka oziroma dovoljeno obročno plačilo davka zaradi posledic COVID-19, se za odloženi znesek davka oziroma neplačane davke (vključno z zamudnimi obrestmi), ne zaračunajo obresti.
4. Davčni zavezanci lahko izkoristijo možnost, skladno s katero ne teče zastaranje pravice do izterjave davka, če davčni organ ne začne oziroma ne nadaljuje že začete davčne izvršbe. Čas zadržanja se ne šteje v čas zastaralnega roka, niti v čas veljavnosti rubeža.