Žiga Urankar, LL.M.

Status

Odvetniški pripravnik

Žiga Urankar je odvetniški pripravnik, ki svetuje strankam zlasti na področjih gospodarskega in korporacijskega prava. Njegovo delo vključuje tudi svetovanje na področju prava informacijske tehnologije. Po zaključku študija v Sloveniji se je dodatno izobraževal na programu LL.M. na Harvard Law School, kjer se je specializiral za področje korporacijskega prava, financ in korporativnega upravljanja.
  • Harvard Law School, LL.M. (2017)
  • Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani, magister prava (2016)
  • Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani, diplomirani pravnik (2015)
angleški, srbski, hrvaški
  • Odvetniški pripravnik v Odvetniški pisarni Jadek & Pensa (od 2017)
  • Odvetniška zbornica Slovenije – kot pripravnik
  • The International Comparative Legal Guide to: Lending & Secured Finance 2018, 6th Edition (poglavje o Sloveniji), Global Legal Group, Združeno kraljestvo, 2018
  • Odškodninska odgovornost držav članic za kršitve prava Evropske unije (v soavtorstvu s prof. dr. Ano Vlahek), v: Možina, Damjan (ur.), Odškodninska odgovornost države, GV Založba, Ljubljana (2015)