Urša Horvat je odvetnica, ki deluje na področju svetovanja strankam na številnih pravnih področjih. Zanima se zlasti za področje prava intelektualne lastnine ter varstva osebnih podatkov in nasploh skrbi za skladnost poslovanja strank. Urša se ukvarja predvsem z registracijo blagovnih znamk in modelov (tako nacionalnih kot tudi evropskih in mednarodnih), v zadnjem času pa tudi z varstvom osebnih podatkov, kjer je trenutno poudarek zlasti na Splošni uredbi za varstvo osebnih podatkov (GDPR). Ima tudi pretekle izkušnje s področja prevzemov in združitev ter korporacijskega prava, pa tudi s področja klasičnega obligacijskega prava.

Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani (2013)

angleški, hrvaški
  • Odvetniška pripravnica v Odvetniški pisarni Jadek & Pensa (2013–2014)
  • Sodniška pripravnica na Višjem sodišču v Ljubljani (2014–2015)
  • Odvetniška kandidatka v Odvetniški pisarni Jadek & Pensa (od 2016 dalje)
  • Odvetnica v Odvetniški pisarni Jadek & Pensa (od 2018 dalje)
  • Horvat, U., Accetto, M. (2013) National reports from Slovenia. V: European Competition Law Review (str. N-57 – N-59), letnik 34, 4. izdaja. United Kingdom, Sweet & Maxwell Ltd.
  • Horvat, U. National reports from Slovenia. V: European Competition Law Review; mesečni prispevki od julija 2013 dalje.
  • Horvat, U., Šiftar, L. (2011) Renewable Energy Sources in Slovenia. V: Štiblar, F. (ur.), Development Strategies (str. 141–165). Ljubljana, Pravna fakulteta, Univerza v Ljubljani, zbirka LITTERA.
  • Horvat, U. (2010) Selected decisions of the Slovenian Supreme Court in 2010. V: Slovenian Law Review (str. 189–196), Vol. VII/No. 1–2.