Urša Horvat Kous

Status

Starejša odvetnica

Urša Horvat Kous je starejša odvetnica, ki deluje na področju svetovanja strankam na številnih pravnih področjih. Njeni primarni področji sta pravo varstva osebnih podatkov ter pravo intelektualne lastnine. S pravom varstva osebnih podatkov se intenzivno ukvarja od leta 2018 in strankam svetuje na področju skladnosti, priprave interne dokumentacije kot tudi pri sodelovanju z nadzornim organom. V okviru prava intelektualne lastnine se ukvarja zlasti s področjem zaščite blagovnih znamk in s tem povezanimi spori. Od leta 2021 se intenzivneje ukvarja tudi s področjem energetike.

Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani (2013)

angleški, hrvaški
  • Starejša odvetnica v Odvetniški pisarni Jadek & Pensa (od 2024)
  • Odvetnica v Odvetniški pisarni Jadek & Pensa (od 2018)
  • Odvetniška kandidatka v Odvetniški pisarni Jadek & Pensa (2016–2018)
  • Sodniška pripravnica na Višjem sodišču v Ljubljani (2014–2015)
  • Odvetniška zbornica Slovenije (od 2018)
  • Horvat, U., Accetto, M. (2013) National reports from Slovenia. V: European Competition Law Review (str. N-57 – N-59), letnik 34, 4. izdaja. United Kingdom, Sweet & Maxwell Ltd.
  • Horvat, U. National reports from Slovenia. V: European Competition Law Review; mesečni prispevki od julija 2013 dalje.
  • Horvat, U., Šiftar, L. (2011) Renewable Energy Sources in Slovenia. V: Štiblar, F. (ur.), Development Strategies (str. 141–165). Ljubljana, Pravna fakulteta, Univerza v Ljubljani, zbirka LITTERA.
  • Horvat, U. (2010) Selected decisions of the Slovenian Supreme Court in 2010. V: Slovenian Law Review (str. 189–196), Vol. VII/No. 1–2.
  • Varstvo osebnih podatkov prilagojeno za HR, Forum Media akademija