Tjaša Zapušek, LL.M.

Status

Odvetniška pripravnica

Tjaša Zapušek se je Odvetniški pisarni Jadek & Pensa pridružila novembra 2018 kot odvetniška pripravnica in se primarno ukvarja s področjem odškodninske odgovornosti, produktne odgovornosti, medicinskega prava, prava novih tehnoloških panog, informacijskih tehnologij in elektronskih komunikacij ter komercialnih pogodb. V času dodiplomskega študija je opravljala prakso Amicus Curiae na Upravnem sodišču v Ljubljani in Okrožnem sodišču v Mariboru. Septembra 2018 je uspešno zaključila intenzivno izobraževanje na področju medicinskega prava, ki ga je v sklopu projekta Jean Monnet organizirala Evropska komisija. Med LL.M. študijem na Pravni fakulteti Univerze v Kopenhagnu je sodelovala v številnih raziskavah na področju pravne regulacije modernih tehnologij ter samoučečih algoritmov in delila svoje ideje na mednarodnih konferencah. V letu 2017 je na Univerzi v Princetonu skupaj s petimi profesorji oblikovala pravne predloge »Appropriateness and Feasibility of Legal Personhood for AI Systems«, ki so bili posredovani ameriškim pravnim institucijam, ki se trenutno ukvarjajo s pravno regulacijo modernih tehnologij.
 • Pravna fakulteta Univerze v Kopenhagnu, LL.M. (2018)
 • Pravna fakulteta Univerze v Mariboru (2016)
angleški, hrvaški
 • Odvetniška pripravnica v Odvetniški pisarni Jadek & Pensa (od 2018)
 • Amicus Curiae, Upravno sodišče v Ljubljani (2015–2016)
 • Amicus Curiae, Okrožno sodišče v Mariboru (2015–2016)
 • European Legal Regulation of Self-learning systems, IS2018: International Multiconference Information Society, Jožef Stefan Institute: Collection of Scientific Papers
 • Legal aspects of algorithmic foreseeability, European Group for the Study of Deviance and Social Control: Newsletter, oktober 2018, str. 13–15
 • Why Different Types of Algorithms Require Different Legal Rules, Collection of Scientific Papers (2018 Internet Law Works in Progress, New York Law School, New York)
 • Artificial intelligence in medicine and confidentiality of data, The Asia Pacific Journal of Health Law & Ethics, 2017, zvezek 11, str. 105–126
 • Appropriateness and Feasibility of Legal Personhood for AI Systems, International Conference on Robot Ethics and Standards (ICRES 2018), New York Rensselaer Polytechnic Institute, 2017 (soavtorica)
 • Umetna inteligenca in njena pravna ureditev, Analiza, Društvo za analitično filozofijo in filozofijo znanosti, 2017, str. 55–76
 • Artificial intelligence in medicine, Data-Driven Health Care: Ewha Institute for Biomedical Law and Ethics, 2017, str. 45–59
 • Healthcare robots and the right to privacy, Collection of Scientific Papers (Conference Big Data: New Challenges for Law and Ethics), 2017, str. 24–37
 • Fishing permit as an appurtenance of the offending vessel, New trends in maritime law, Aranzadi, 2017, poglavje 9
 • Colombian peace deal: How thin is the line between political party and criminal organization?, International Development Journal, printed and online version - http://idjournal.co.uk/2017/04/10/colombian-peace-deal-how-thin-is-the-line-between-political-party-and-criminal-organisation/
 • A manifesto for creating a new better and human rights friendly data retention directive, Strengthening the rule of law in the EU, Lexonomica press, 2016, str. 233–241
 • Internet Law Works-in-Progress, Santa Clara University School of Law, 2. marec 2019 Santa Clara, Kalifornija
 • Law and Social Transformation, Lancaster University Law Conference, 9. februar 2019, Lancaster, Anglija
 • Conference Quantum Law: An interdisciplinary exploration of quantum theory, law and ethics, St Mary's University, 26. junij 2018, London, Anglija
 • Conference cognitive science - IS2018: International multiconference Information Society, Institut Jožef Stefan, 8.–12. oktober 2018, Ljubljana, Slovenija
 • InfoSocial 2018, Northwestern University, 10. marec 2018, Evanston, Illinois
 • International Conference on Robot Ethics and Standards (ICRES 2018), New York Rensselaer Polytechnic Institute, 20.–21. avgust 2018, New York, New York
 • Internet Law Works-in-Progress, New York Law School, 24. marec 2018, New York, New York
 • Sixth Annual Conference on Governance of Emerging Technologies: Law, Policy, and Ethics, Arizona State University, 16.–18. maj 2018, Phoenix, Arizona
 • Slovenian conference on Artificial Intelligence - IS2018: International multiconference Information Society, Institut Jožef Stefan, 8.–12. oktober 2018, Ljubljana, Slovenija
 • Social harm in a digitalized global world: Technologies of power and normalized practices of contemporary society - Annual Conference 2018, European group for the study of deviance and social control, 22.–24. avgust 2018, Ljubljana, Slovenija
 • International Conference “Data-driven Health Care”, Ewha Institute for Biomedical Law & Ethics, 23. september 2017, Seoul, Južna Koreja
 • Big Data: New Challenges for Law and Ethics, International scientific conference, 22.–23. maj 2017, Ljubljana, Slovenija
 • The 2017 Conference on Human-Robot Interaction (HRI2017): Privacy-Sensitive Robotics, 6.–9. marec 2017, Dunaj, Avstrija
 • Appropriateness and Feasibility of Legal Personhood for Autonomous and Artificially Intelligent Agents, Princeton University, 11.–12. maj 2017, Princeton, New Jersey
 • XI. EUROPEAN COLLOQUIUM OF MARITIME LAW RESEARCH 2016 Conference, 14.–15. september 2016, Bilbao, Španija
 • Central European Law Conference - CELCOS 2016, 31. marec – 2. april 2016, Maribor, Slovenija
 • Seminar Legal Harmonization with EU 2016, Gradec, Avstrija