Petra Zapušek je odvetniška pripravnica, ki deluje na področju obligacijskega, stvarnega in gospodarskega prava. Izkušnje ima s pridobivanjem delovnih dovoljenj, z zastopanjem strank v pravnih postopkih pred državnimi organi, organi samoupravnih lokalnih skupnosti, javnimi registri in drugimi nadzorstvenimi organi. V pisarni sodeluje pri različnih projektih in pomaga odvetnikom na področju pravd, pravnih skrbnih pregledov, korporacijsko pravnih zadev, intelektualne lastnine, delovnega prava, nepremičninskega prava in insolvenčnega prava.
  • Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani (2014), diplomirana pravnica
  • Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani (2015), magistrica prava
angleški, srbski, hrvaški
  • Odvetniška pripravnica v Odvetniški pisarni Jadek & Pensa (2015)
  • Sodniška pripravnica na Višjem sodišču v Ljubljani (2017)
  • Odvetniška zbornica Slovenije (od 2015)