Very experienced

Legal 500 (2018)

Extremely insightful way of thinking, even in the most complicated cases.

Chambers Europe (2018; Dispute Resolution)

Excellent lawyer. Inspiring confidence with a calm but assured explanation of every situation in a case. He is precise and punctual but also patient and always focused.

Chambers Europe (2017; Dispute Resolution)

Friendly guy, who is always in good mood, but sharp as a whistle. His written motions are a pleasure to read.

Chambers Europe (2016; Dispute Resolution)
Jure Levovnik je vodja enote za reševanje sporov (pravde, arbitraže in drugi postopki) in eden od poslovodnih partnerjev. Ima bogate izkušnje z zastopanjem domačih in tujih strank v kompleksnih gospodarskih sporih in mednarodnih arbitražah. V tujih pravnih direktorijih je prepoznan kot vodilni strokovnjak v Sloveniji na tem področju. Jure se je specializiral tudi za področje prava elektronskih komunikacij in informacijskih tehnologij, energetskega prava in prava intelektualne lastnine (pravice na podatkovnih bazah, avtorske pravice in nelojalna konkurenca). Ima tudi številne pretekle izkušnje s področja prevzemov in združitev ter korporacijskega prava.
 • Pravna fakulteta v Ljubljani (2001)
 • Pravna fakulteta v Ljubljani (2005), magister pravnih znanosti (civilno in gospodarsko pravo)
angleški, nemški, srbski, hrvaški
 • Pripravnik na Višjem sodišču v Ljubljani (2001 – 2003)
 • Odvetniški kandidat v Odvetniški pisarni Jadek & Pensa (2004-2006)
 • Partner v Odvetniški pisarni Jadek & Pensa (od 2006)
 • Odvetniška zbornica Slovenije (od 2006)
 • Mednarodna zveza za zaščito intelektualne lastnine (AIPPI)
 • Društvo za športno pravo
 • Mednarodna zveza odvetnikov – International Bar Association (od 2013)
 • European Trade Mark and Design Attorney (od 2013)
 • Pravno varstvo podatkovnih baz (izbrani pravni vidiki), Pravni letopis 2014, Inštitut za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani, Ljubljana, 2014
 • Domneva pravičnega nadomestila pri poprevzemni izključitvi manjšinskih delničarjev, Pravna praksa št. 29-30/201
 • Pravo v informacijski družbi, GV Založba, Ljubljana, 2014 (soavtor)
 • Telecommunication Laws in Europe (poglavje o Sloveniji), šesta izdaja, Bloomsbury Professional Limited, 2013
 • Register of non-possessory liens and attached movable property, Journal of International Banking Law and Regulation [2004] Volume 19, Issue 11, Sweet & Maxwell
 • Telecommunication Laws in Europe, Tottel Publishing, 2005 (soavtor poglavja o Sloveniji)
 • The International Comparative Legal Guide to: Telecommunication Laws and Regulations 2008, 2009, 2011, 2012, Global Legal Group Ltd., London (avtor poglavja o Sloveniji), dostopno tukaj
 • Tehnični ukrepi za varstvo avtorskih del v EU in RS, Evro Pravna praksa št. 5/2004 (1. del) in 6/2004 (2. del)
 • Uporaba imena in podobe posameznika v računalniški igri, Pravna praksa št. 18/2006
 • Predmet in pravna narava dogovorov o komercialnem izkoriščanju osebnosti, Podjetje in delo št. 5/2006
 • Varstvo potrošnikov pri trženju s pomočjo neupravičene uporabe slavne osebe, Podjetje in delo št. 2/2007
 • Šport & pravo, GV Založba, Ljubljana, 2008 (soavtor)
 • Pravno varstvo pravnega informacijskega sistema kot podatkovne baze, Pravna praksa št. 26/2009
 • Google sme še naprej ponujati storitev AdWords, Pravna praksa št. 13/2010
 • Odgovornost ponudnikov posredovalnih storitev informacijske družbe, Pravna praksa št. 42/2010
 • Odstop potrošnika od pogodbe o elektronski dobavi digitalne vsebine, Pravna praksa št. 3/2011
 • Koledar tekem nogometnega prvenstva kot avtorsko delo?, Pravna praksa št. 10/2012