mag. Jure Levovnik

Status

Starejši partner

 • Chambers Europe Jure Levovnik
 • Legal 500 - Recommended lawyer

A top expert, who understands the essence of the problem in an extremely short period of time.

Chambers Europe (2021; Dispute Resolution)

Renowned in the field and recognised as a "great expert" by market commentators.

Chambers Europe (2019; Dispute Resolution)

Extremely insightful way of thinking, even in the most complicated cases.

Chambers Europe (2018; Dispute Resolution)

Excellent lawyer. Inspiring confidence with a calm but assured explanation of every situation in a case. He is precise and punctual but also patient and always focused.

Chambers Europe (2017; Dispute Resolution)
Jure Levovnik je starejši partner in eden od poslovodnih partnerjev. Ima bogate izkušnje z zastopanjem domačih in tujih strank v kompleksnih gospodarskih sporih in mednarodnih arbitražah. V tujih pravnih direktorijih je prepoznan kot vodilni strokovnjak v Sloveniji na tem področju. Jure se je specializiral tudi za področje prava elektronskih komunikacij in informacijskih tehnologij, energetskega prava in prava intelektualne lastnine (pravice na podatkovnih bazah, avtorske pravice in nelojalna konkurenca). Ima tudi številne pretekle izkušnje s področja prevzemov in združitev ter korporacijskega prava.
 • Pravna fakulteta v Ljubljani (2005), magister pravnih znanosti (civilno in gospodarsko pravo)
 • Pravna fakulteta v Ljubljani (2001)
angleški, nemški, srbski, hrvaški
 • Poslovodni partner v Odvetniški pisarni Jadek & Pensa (od 2023)
 • Starejši partner v Odvetniški pisarni Jadek & Pensa (od 2023)
 • Poslovodni partner v Odvetniški pisarni Jadek & Pensa (2017–2020)
 • Vodja enote za reševanje sporov v Odvetniški pisarni Jadek & Pensa (2015-2022)
 • Partner v Odvetniški pisarni Jadek & Pensa (2006-2022)
 • Odvetniški kandidat v Odvetniški pisarni Jadek & Pensa (2004–2006)
 • Sodniški pripravnik na Višjem sodišču v Ljubljani (2001–2003)
 • Arbiter pri Stalni arbitraži pri Gospodarski zbornici Slovenije
 • Član Odbora za arbitražo pri Rokometni zvezi Slovenije
 • Upravni odbor mednarodnega združenja Associated European Energy Consultants (AEEC) (od 2019)
 • Mednarodna zveza odvetnikov – International Bar Association (od 2013)
 • European Trade Mark and Design Attorney (od 2013)
 • Odvetniška zbornica Slovenije (od 2006)
 • Društvo za športno pravo
 • Kršitev pravic izdelovalcev podatkovnih baz, Pravna praksa št. 41-42/2021
 • Šport, žetoni NFT in kriptozbirateljstvo, Pravna praksa št. 21-22/2021
 • Šport in pravo (Sport and Law), Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila, Pravna fakulteta, Društvo za športno pravo, Uradni list RS, 2020 (soavtor)
 • Sodno varstvo poslovnih skrivnosti, Pravna praksa št. 8/2019 (soavtor)
 • Varstvo poslovne skrivnosti, Pravna praksa št. 7/2019 (soavtor)
 • EU Energy Law: Renewable Energy in the Member States of the EU, Volume III, druga izdaja, Claeys & Casteels, the Netherlands, 2018 (soavtor poglavja o Sloveniji)
 • Rok za pritožbo zoper sodbo po noveli ZPP-E, Pravna praksa št. 2/2018
 • Varovanje poslovnih skrivnosti v gospodarskih sporih, Svet kapitala, 21. 7. 2017
 • Priprave na glavno obravnavo in glavna obravnava po noveli ZPP-E, Odvetnik, št. 3(81) – poletje 2017
 • Izključitev manjšinskih delničarjev – usoda prvega pingvina (Exclusion of minority shareholders and the fate of the first penguin), Svet kapitala, 16. 12. 2016
 • Pravno varstvo podatkovnih baz (izbrani pravni vidiki), Pravni letopis 2014, Inštitut za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani, Ljubljana, 2014
 • Domneva pravičnega nadomestila pri poprevzemni izključitvi manjšinskih delničarjev, Pravna praksa št. 29-30/2014
 • Pravo v informacijski družbi, GV Založba, Ljubljana, 2014 (soavtor)
 • Telecommunication Laws in Europe (poglavje o Sloveniji), šesta izdaja, Bloomsbury Professional Limited, 2013
 • The International Comparative Legal Guide to: Telecommunication Laws and Regulations 2008, 2009, 2011, 2012, Global Legal Group Ltd., London (avtor poglavja o Sloveniji), dostopno tukaj
 • Koledar tekem nogometnega prvenstva kot avtorsko delo?, Pravna praksa št. 10/2012
 • Odstop potrošnika od pogodbe o elektronski dobavi digitalne vsebine, Pravna praksa št. 3/2011
 • Odgovornost ponudnikov posredovalnih storitev informacijske družbe, Pravna praksa št. 42/2010
 • Google sme še naprej ponujati storitev AdWords, Pravna praksa št. 13/2010
 • Pravno varstvo pravnega informacijskega sistema kot podatkovne baze, Pravna praksa št. 26/2009
 • Šport & pravo, GV Založba, Ljubljana, 2008 (soavtor)
 • Varstvo potrošnikov pri trženju s pomočjo neupravičene uporabe slavne osebe, Podjetje in delo št. 2/2007
 • Uporaba imena in podobe posameznika v računalniški igri, Pravna praksa št. 18/2006
 • Predmet in pravna narava dogovorov o komercialnem izkoriščanju osebnosti, Podjetje in delo št. 5/2006
 • Telecommunication Laws in Europe, Tottel Publishing, 2005 (soavtor poglavja o Sloveniji)
 • Tehnični ukrepi za varstvo avtorskih del v EU in RS, Evro Pravna praksa št. 5/2004 (1. del) in 6/2004 (2. del)
 • Register of non-possessory liens and attached movable property, Journal of International Banking Law and Regulation [2004] Volume 19, Issue 11, Sweet & Maxwell
 • Vpliv povišanja cen energentov na pogodbena razmerja, Forum Energetika in pravo '21, Ljubljana, 11. 11. 2021
 • Pravni izzivi lastništva naprav za shranjevanje električne energije, spletni seminar, Center energetsko učinkovih rešitev, 8. 12. 2020
 • Damages in international arbitration, Joint UNCITRAL-LAC Conference on Dispute Settlement, Ljubljana, 9. 4. 2019
 • Role of Arbitral Tribunals in Combatting Economic Crime in International Arbitration – Burden and standard of proof, Joint UNCITRAL-LAC Conference on Dispute Resolution, Ljubljana, 20. 3. 2018
 • Šola civilnega procesnega prava – novela ZPP-E (Civil Procedure Act), Odvetniška akademija, 20. 6. 2017
 • Cloud Computing – Contractual Issues: IBA Balkan Legal Forum, Dunaj, 26.–27. 6. 2014
 • Pravno varstvo podatkovnih baz – izbrani pravni vidiki: Seminar Pravo v informacijski družbi, Inštitut za primerjalno pravo Pravne fakultete v Ljubljani, Ljubljana, 12. 6. 2014
 • Pravno varstvo podatkovnih baz: XII. Dnevi civilnega in gospodarskega prava, Inštitut za primerjalno pravo Pravne fakultete v Ljubljani, Portorož, 10.–11. 4. 2014
 • Komercialno izkoriščanje osebnosti športnikov: Pravna klinika, Pravna fakulteta v Ljubljani, redno od 2014