dr. Anja Strojin Štampar, mag. posl. ved, LL.M.

Status

Senior Counsel

 • Legal 500 - Recommended lawyer
Anja Strojin Štampar je odvetnica – svetovalka v Odvetniški pisarni Jadek & Pensa. Specializirana je za področje korporacijskega prava in korporativnega upravljanja. Z več kot petnajstletnimi izkušnjami na vodstvenih in vodilnih delovnih mestih v gospodarskih družbah je pridobila poglobljeno pravno in poslovno znanje na področju upravljanja premoženja, pokojninskih skladov in gospodarskih družb. Kot članica poslovodstva in odvetnica je sodelovala v več prevzemnih in prodajnih postopkih v Sloveniji, bogate izkušnje pa ima tudi na področju upravljanja pokojninskih skladov.

Anja je doktorica pravnih znanosti s področja korporacijskega prava ter magistra poslovnih ved. Na Univerzi McGill (Kanada) je opravila podiplomski študij mednarodnega gospodarskega prava (LL.M), na Univerzi v Ljubljani pa je poleg prava diplomirala tudi iz francoščine in splošnega jezikoslovja.
 • Doktorica znanosti s področja korporacijskega prava (Evropska pravna fakulteta, Nova univerza, 2017)
 • Magistrica poslovnih ved (Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani, 2017)
 • Univerzitetna diplomirana francistka in splošna jezikoslovka (Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, 2004)
 • Magistrica pravnih znanosti s področja mednarodnega gospodarskega prava – LL.M. (McGill University, Kanada, 2002)
 • Univerzitetna diplomirana pravnica (Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani, 1996)
angleški, nemški, hrvaški, francoski
 • Odvetnica v Odvetniški pisarni Jadek & Pensa (od aprila 2018)
 • Članica uprave in druge zaposlitve pri Slovenskem državnem holdingu d. d. (december 2015–julij 2017)
 • Članica uprave na Kapitalski družbi, d. d. (julij 2009–november 2015)
 • Odvetniška kandidatka in odvetnica v odvetniški pisarni (november 2007–junij 2009)
 • Direktorica pravnega oddelka na Kapitalski družbi, d. d. (oktober 2003–november 2007)
 • Pravnica na Kapitalski družbi, d. d. (november 2002–september 2003)
 • Strokovna sodelavka na Gospodarskem oddelku Okrožnega sodišča v Ljubljani (marec 1999–avgust 2000)
 • Sodniška pripravnica na Višjem sodišču v Ljubljani (februar 1997–januar 1999)
 • Odvetniška zbornica Slovenije (od 2018)
 • Združenje nadzornikov Slovenije
 • Sodelovanje delavcev pri upravljanju v enotirnem sistemu upravljanja, Delavci in delodajalci, št. 1, 2018.
 • Država kot delničar v delniških družbah z enotirnim sistemom upravljanja, Dignitas, št. 75–76, 2018.
 • Pravno normiranje korporativnega upravljanja, Dignitas, št. 73–74, 2017.
 • Upravljanje državnih podjetij v lasti SDH, pravna razmerja do ustanovitelja, kadrovski postopki ter implementacija priporočil in kodeksov upravljanja, Dnevi slovenskih pravnikov, 2016.
 • Nova ureditev poklicnega pokojninskega zavarovanja; Delavci in delodajalci, št. 2/3, 2013.
 • Vodnik po pravicah iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja z besedilom zakona (ZPIZ-2); Inštitut za delo pri Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani, 2013 (poglavji o dodatnem pokojninskem zavarovanju in poklicnem pokojninskem zavarovanju).
 • Vpliv finančne krize na razvoj dodatnega pokojninskega zavarovanja v EU; Dnevi slovenskega zavarovalništva, Slovensko zavarovalno združenje, 2010.
 • Pogodba o upravljanju vzajemnega pokojninskega sklada; Dnevi slovenskega zavarovalništva, Slovensko zavarovalno združenje, 2008.
 • Zavarovalno pravo (M. Pavliha, S. Simoniti), 2. izdaja, GV Založba, 2007 (poglavje o dodatnem pokojninskem zavarovanju).
 • Primerjava pravnega položaja izvršnih direktorjev in članov uprave ter neizvršnih direktorjev in članov nadzornega sveta v delniški družbi; Dnevi slovenskih pravnikov, 2007.
 • Enotirni sistem upravljanja gospodarskih družb; Zakonodajne novosti in vzorci najpomembnejših aktov; Planet GV, Ljubljana, 2007. (soavtorica monografije)