Branka Sedmak

Status

Starejša odvetnica

Branka Sedmak deluje v enoti za reševanje sporov in ima večletne izkušnje z zastopanjem strank v kompleksnih gospodarskih sporih ter arbitražah. Njeno delo obsega zastopanje v postopkih in skrb za skladno poslovanje z vidika varstva potrošnikov, zlasti na področju bančnega, finančnega in zavarovalnega sektorja. Specializirala se je za zastopanje v postopkih kolektivnega sodnega varstva.

Pravna fakulteta v Ljubljani (2008)

angleški, srbski, hrvaški, ruski
  • Odvetniška pripravnica v pisarni Jadek & Pensa (2008 – 2010)
  • Sodniška pripravnica na Višjem sodišču v Ljubljani (2010)
  • Odvetniška kandidatka v odvetniški pisarni Jadek & Pensa (2010 – 2012)
  • Odvetnica v odvetniški pisarni Jadek & Pensa (od 2012)
  • Odvetniška zbornica Slovenije (od 2012)
  • Pričakovane omejitve tečajnih tveganj za potrošnike pri posojilih v tuji valuti, Pravna praksa št. 13/2015
  • Doing Business 2013: Smarter Regulations for Small and Medium-Size Enterprises, Enforcing contracts in Slovenia, the World Bank, the International Finance Corporation (soavtorica, prispevek o Sloveniji, 2012)
  • Novi Zakon o potrošniških kreditih (ZPotK-2), Pravna praksa, št. 5, 10. 2. 2017