21.6.2018
NEW
> Novice

Odvetniška pisarna Jadek & Pensa ustanavlja ekipo “J&P NewTech”

V Odvetniški pisarni Jadek & Pensa močno verjamemo v digitalizacijo in sodobne tehnologije. V naš delovni proces smo vpeljali številne digitalne rešitve in se tudi na podlagi lastnih izkušenj prepričali o pozitivnih učinkih digitalizacije. To spoznanje nam vliva optimizem glede digitalizacije delovnih procesov in implementacije sodobnih tehnologij širše v gospodarstvu.

Strokovnjaki z različnih pravnih področij našim strankam že vrsto let pomagajo pri skladnem poslovanju ob uporabi digitalnih orodij in sodobnih tehnologij, s čimer smo si nabrali neprecenljive izkušnje. V zadnjem času se je potreba po celovitem pravnem nasvetu pri implementaciji novih tehnologij zgolj še povečala.

Iz tega razloga smo se v pisarni odločili, da bomo svoja dosedanja prizadevanja dvignili na višjo raven, in sicer z ustanovitvijo posebne ekipe »J&P NewTech«, v kateri bomo združili najboljše pravne strokovnjake z različnih področji, ki bodo ob podrobnem poznavanju tehnologij lahko nudili celovite pravne rešitve.

Ekipa J&P NewTech bo namenjena podrobnemu spremljanju razvoja novih tehnologij in strokovni ter celoviti analizi pravnih vprašanj, ki so ključna za nadaljnji razvoj in implementacijo novih tehnologij. Med ključna področja, ki jih bo ekipa J&P NewTech intenzivno spremljala, spadajo tehnologija veriženja podatkovnih blokov (blockchain), finančna tehnologija (fintech), umetna inteligenca (AI), samovozeča vozila, internet stvari (IoT), letalniki (droni), 3D tiskanje, masovni podatki (big data), pametna mesta, robotika …

Člani ekipe J&P NewTech si bomo prizadevali vse naše pridobljeno znanje in izkušnje na različne načine deliti z akterji na trgu. Aktualne teme s tega področja bomo obravnavali v pisnih prispevkih, na predavanjih, okroglih mizah, v okviru državnih ali neodvisnih iniciativ, organizacije delavnic in drugih aktivnosti. S takšnim ravnanjem bomo našim strankam in slovenskemu trgu pomagali premagati pravne ovire na poti do popolne digitalizacije in implementacije novih tehnologij.

Ekipo J&P NewTech bodo sestavljali naslednji pravni strokovnjaki: Srečo Jadek, mag. Mitja Podpečan, Aljaž Jadek, Domen Romih, Gregor Golob, Aljaž Cankar in Žiga Urankar, ki se jim pridružujejo tudi drugi pravni strokovnjaki iz naše pisarne s potrebnimi specialističnimi znanji.

Verjamemo, da lahko zgolj s sodelovanjem, povezovanjem in skupinskim delom dosežemo kvaliteten napredek pri razmišljanju, znanju in iskanju pravnih rešitev. Naš cilj je, da bo ekipa J&P NewTech v vsakem trenutku sposobna oblikovati sodobno pravno rešitev.