Naša pisarna

Vrednote

Bonum faciendum, malum vitandum
(Delaj dobro, izogibaj se slabega)

TOMAŽ AKVINSKI

Tomaž Akvinski je v načelu “bonum faciendum, malum vitandum” videl temelj naravnega prava. Morda se zdi v dobi informacijske družbe, ki jo po eni strani zaznamuje hiter tehnološki napredek, po drugi pa urejanje vseh področij življenja z natančnimi pravili, sklicevanje na srednjeveško učenje in naravno pravo nenavadno ter zastarelo. Vendar pa ravno zapletenost modernega sveta, kjer se pogosto srečujemo z novim in nepreizkušenim, pri iskanju rešitev in izpolnjevanju našega poslanstva vedno znova zahteva vračanje k temeljnim moralnim načelom. Ti so naše vodilo in naš cilj.

Poslanstvo

Naše poslanstvo je strankam zagotoviti rešitev njihovih pravnih izzivov. To počnemo odzivno, priljudno, visoko strokovno, ciljno usmerjeno in stroškovno učinkovito, s čimer presegamo pričakovanja. V ospredje postavljamo zavzeto in pogumno iskanje častnih poti do ciljev strank in spretno reševanje pravnih izzivov.

Vizija

Naša vizija je ostati z znanjem in tehnologijo najbolje opremljena odvetniška pisarna za reševanje pravnih izzivov moderne dobe.

Vrednote

Odličnost pravnih storitev
Zavedamo se, da so naše stranke vpete v dinamične procese ustvarjanja konkurenčne, razvojne in na znanju temelječe družbe. Zato stremimo k visoko strokovnim, praktičnim in inovativnim rešitvam. Dodatno vrednost ustvarjamo z osebnim pristopom, hitro odzivnostjo, zanesljivostjo ter poznavanjem posebnosti različnih gospodarskih panog.

Učinkovita pravna pomoč
Vzamemo si čas, da dobro razumemo izzive in interese vsake stranke, da ji lahko nudimo učinkovito, osredotočeno ter uporabno pravno pomoč. Imamo za to potrebna vrhunska pravna znanja, izkušnje in učinkovito notranjo organiziranost pisarne.

Zaupanje in sodelovanje
V osrčju našega načina dela je ustvarjanje medsebojnega zaupanja in sodelovanja z vsako stranko. Tak individualni pristop nam omogoča poglobljeno razumevanje strankinega poslovanja in trgov, na katerih posluje. To pa je pogoj za uspeh pri doseganju strankinih ciljev.

Bogata tradicija in usmerjenost v prihodnost
Našo odvetniško pisarno, ki temelji na bogati tradiciji, stalno razvijamo, pri tem pa nova znanja in mladostno zagnanost združujemo z izkušnjami in modrostjo. Nenehno držanje koraka z najsodobnejšimi tehnološkimi trendi in izzivi digitalizacije ter doseganje najvišjih mednarodnih standardov kakovosti sta ključna dela naše poslovne strategije.

Etičnost in zaupnost
Zagotavljamo pravno pomoč, ki jo odlikuje visoka stopnja etičnosti. Ohranjanje zaupnosti razmerij z našimi strankami je med našimi najpomembnejšimi vrednotami.

Ekipno delo in kolegialnost
Na pomembno mesto postavljamo ekipno delo, odprt pretok znanja in izkušenj med našimi strokovnjaki ter vzpostavitev delovnega okolja, v katerem se rojevajo praktične ideje in domiselne rešitve. S tem našim strankam zagotavljamo višjo kakovost storitev in večje možnosti za doseganje zastavljenih ciljev.

Predanost in vztrajnost
S predanostjo našemu poslanstvu in pravo mero vztrajnosti ustvarjamo dodano vrednost, ki pomembno prispeva k doseganju ciljev naših strank.

Mednarodno znanje in sodelovanje
Z vzpostavljenim odličnim sodelovanjem s številnimi odvetniškimi pisarnami v vseh državah Evropske unije, ZDA in v mnogih drugih, zlasti državah jugovzhodne Evrope, našim strankam pomagamo pri njihovih domačih in mednarodnih projektih ter jim na enem mestu ponujamo pravno pomoč na številnih področjih njihovega interesa.